ท็อปไฟว์ อสังหาฯโกยกำไรครึ่งปีแรกสูงสุด

ท็อปไฟว์ อสังหาฯโกยกำไรครึ่งปีแรกสูงสุด

ท็อปไฟว์ อสังหาฯโกยกำไรครึ่งปีแรกสูงสุดปี65 สวนเศรษฐกิจผันผวนจากเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยขาขึ้น กระทบต้นทุนเพิ่ม ไม่สะเทือน " แลนด์แอนด์เฮ้าส์ " ยังคงครองแชมป์เบอร์หนึ่งกวาดกำไร 4 พันล้าน รองลงมาค่ายเอพี ,ศุภาลัย ,ออริจิ้น และแสนสิริ

แม้ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อ ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกจากความขัดแย้ง สถานการณ์โควิด-19และโรคอุบัติใหม่ที่เข้ามาเป็นปัจจัยลบ รวมถึงปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

ทว่าจากผลประกอบการครึ่งปีแรก ปี 2565  ปรากฏว่า  38 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

  • มีรายได้รวม 148,529.71ล้านบาท
  • กำไรสุทธิ 18,763.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.80% จากระยะเดียวกันปี 2564 8.82% ตามลำดับ
  • การทำกำไรโดยเฉลี่ย 12.63% เพิ่มขึ้นจาก 11.81% จากระยะเดียวกันของปี 2564 

 

  1. บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

อันดับหนึ่ง บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  มีกำไรสุทธิ 4,069.30 ล้านบาท โต12.84% ครองความเป็นหนึ่ง ในธุกิจอสังหาฯ โดยรายได้การขายโครงการบ้านเดี่ยว ,ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียมตามลำดับ และมีรายได้จากค่าเช่า-บริการ

 

  1.  บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

อันดับสอง บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)  ที่มีอัตราการการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยอดขาย กำไร เป็นผลจากการเปิดตัวโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ครึ่งปีแรกมีรายได้  20,738 ล้านบาท  กำไรสุทธิ 3,303.66 ล้านบาท โต29.52%จากโครงการแนวราบ บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม เป็นหลัก 

 

  1. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

อันดับสาม บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครึ่งปีแรกปีนี้ ได้รับอานิงส์จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโดมิเนียมที่แล้วเสร็จ รวมทั้งโครงการแนวราบที่กระจายหลายทำเล ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมีรายได้รวม 14,092.47 ล้านบาทโตขึ้น 28% และกำไรสุทธิ 3,298.39 ล้านบาท โต32%

  1.  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

อันดับสี่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  ครึ่งปีแรก มีรายได้ 7,87762 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 2,109 ล้านบาท โต 18% โดยมีรายการพิเศษ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย648.71ล้านบาท  

 

  1. บริษัท แสนสิริ  จำกัด (มหาชน)  

อันดับห้า บริษัท แสนสิริ  จำกัด (มหาชน)   มีรายได้รวม 13,057 ล้านบาท ลดลง 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า กำไรสุทธิ  อยู่ที่ 1,370 ล้านบาท

 

สำหรับ สินค้าคงเหลือและที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 2.95%: สินค้าคงเหลือบวกกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัทอสังหาฯ ทั้ง 38 บริษัทอยู่ที่574,821.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.95 % เทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565


ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,LWS