พรุ่งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เริ่มใช้จ่ายได้แล้ว

พรุ่งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เริ่มใช้จ่ายได้แล้ว

คนละครึ่งเฟส 5 เริ่มใช้จ่ายได้แล้ว คลังแนะเติมเงินเข้าเป๋าตังตั้งแต่วันนี้เพื่อลดความแออัดในการแอปพลิเคชัน ย้ำต้องใช้จ่ายภายใน 14 ก.ย. นี้ ไม่เช่นนั้น จะโดนตัดสิทธิ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันพรุ่งนี้ หรือวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย.2565 เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ต.ค.2565 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งผู้มีสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าสินค้าและบริการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ 

สำหรับการเริ่มใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส 5 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชน

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความแออัดในการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันแรกจำนวนมากพร้อม ๆ กัน ในส่วนของประชาชนที่จะเติมเงินเข้า G-Wallet สามารถเตรียมโอนเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้า หรือทยอยเติมเงินในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ส่วนประชาชนที่จะใช้จ่ายผ่านเป๋าตัง สามารถทยอยใช้จ่ายครั้งแรกได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น. จนถึงวันพุธที่ 14 ก.ย. 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น.

 

ทั้งนี้ ประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯเฟส 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จะต้องยืนยันตัวตนและมีเงินใน G-Wallet ก่อน จึงจะสามารถใช้จ่ายตามเฟส 5 ได้  

 

โฆษกกระทรวงการคลังยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนของประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันพุธที่ 31 ส.ค. 2565 เวลา 15.00 น. ประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการฯเฟส 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯเฟส 5 แล้วจำนวน 18.76 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วน 71.41 %ของจำนวนประชาชนรายเดิมฯ ทั้งสิ้นจำนวน 26.27 ล้านราย 

 

ส่วนประชาชนรายใหม่ฯ ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้ว ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันอังคารที่ 30 ส.ค.2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 426,328 ร้านค้า

 

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมฯ ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ สามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตลอด 24 ชั่วโมง และผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 4 และมีแอปพลิเคชันถุงเงิน สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

 

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันถุงเงิน สามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อลงทะเบียนที่สาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เพื่อขอยืนยันการประกอบกิจการก่อนนำเอกสารไปยื่นที่สาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อดำเนินการเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินต่อไป 

 

โฆษกกระทรวงการคลังยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 5  และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย.2565) เช่นกัน และจะเริ่มใช้จ่ายได้ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย.2565 ถึงวันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2565

 

โดยผู้มีสิทธิในโครงการดังกล่าวจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน (กรณีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) รวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯเฟส 5