ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.431 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.013 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.431 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.013 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (30 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.431 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (29 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.418 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.013 บาท/ดอลลาร์)