สคร.เผยคลังไม่รีดรายได้รัฐวิสาหกิจเพิ่มหลังจัดเก็บเกินเป้าแสนล้าน

สคร.เผยคลังไม่รีดรายได้รัฐวิสาหกิจเพิ่มหลังจัดเก็บเกินเป้าแสนล้าน

สคร.เผย คลังไม่สั่งรีดรายได้รัฐวิสาหกิจเพิ่ม หลังยอดจัดเก็บรายได้ 10 เดือนแรกสูงกว่าเป้าหมายกว่า 1 แสนล้านบาท ขณะที่ ยอดนำส่งรายได้สคร.อยู่ที่ 1.34 แสนล้านบาท คาดทั้งปีจัดเก็บตามเป้า 1.42 แสนล้านบาท

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณนี้ สคร.ไม่ได้รับนโยบายให้จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ทำให้ในปีงบประมาณนี้ สคร.คงส่งรายได้เท่ากับเป้าหมายเดิม คือ 1.428 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ยอดจัดเก็บและนำส่งรายได้เข้ารัฐในรอบ 10 เดือน สคร.สามารถนำส่งได้แล้วจำนวน 1.34 แสนล้านบาท คาดสิ้นปีงบประมาณในเดือนก.ย.นี้ สคร.จะสามารถจัดเก็บและนำส่งรายได้เข้ารัฐได้ตามเป้าหมาย

สำหรับสาเหตุที่ สคร.ไม่ต้องจัดเก็บรายได้เข้ารัฐเพิ่มเติมจากเป้าหมายในปีงบประมาณนี้ เป็นเพราะขณะนี้ รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้จากหน่วยจัดเก็บอื่นๆได้ดี โดยในรอบ 10 เดือนของปีงบประมาณ รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้ได้เกินเป้าหมายกว่า 1 แสนล้านบาท

“ตามปกติแล้ว เมื่อใดที่รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย ก็จะมอบนโยบายให้สคร.ไปบริหารจัดการจัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจเข้ามาเพิ่มเติม เช่น อาจจะให้รัฐวิสาหกิจเร่งนำส่งรายได้ของเดือนถัดไปเข้ามาในปีงบประมาณนี้ก่อน หรือ นำเงินปันผลจากกองทุนวายุภักษ์เข้ามาใส่ให้ เป็นต้น แต่ขณะนี้ เราไม่ได้รับมอบนโยบายให้เก็บรายได้เข้ามาเพิ่ม”

สำหรับสถิติการจัดเก็บและนำส่งรายได้เข้ารัฐบาล 5 ปีที่ผ่านมานั้น สคร.ถือว่า ทำได้ตามเป้าหมายมาโดยตลอด โดยในปี 2560 นำส่งรายได้ 1.62 แสนล้านบาท ปี 2561 นำส่งรายได้ 1.57 แสนล้านบาท ปี 2562 นำส่งรายได้ 1.69 แสนล้านบาท ปี 2563 นำส่งรายได้ 1.88 แสนล้านบาท และ ปี 2564 นำส่งรายได้ 1.6 แสนล้านบาท