ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.3657 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0236 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.3657 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0236 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (17 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.3657 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (16 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.3893 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0236 บาท/ยูโร)