แบงก์กรุงเทพ ผนึก Pictet Group เสริมเขี้ยวเล็บที่ปรึกษาการลงทุน

แบงก์กรุงเทพ ผนึก Pictet Group เสริมเขี้ยวเล็บที่ปรึกษาการลงทุน

แบงก์กรุงเทพ จับมือ Pictet Group ลุยหนักตลาด Wealth Management หวังยกระดับบริการสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้า เดินหน้าสร้างที่ปรึกษาการลงทุนอย่างมีคุณภาพ พร้อมเป็น “เพื่อนคู่คิด” ช่วยรักษา - ส่งต่อความมั่งคั่งสู่ลูกหลาน

      นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารได้ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ กับ Pictet Group กลุ่มธุรกิจด้านบริหารความมั่งคั่ง สินทรัพย์ และการลงทุนชั้นนำระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

     ด้วยเป้าหมายการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับโซลูชันด้านบริการวางแผนจัดการสินทรัพย์ (Wealth Management) ให้แก่ฐานลูกค้าของธนาคาร

      โดยล่าสุด ผู้บริหารของธนาคารได้เข้าร่วมประชุมหารือ และจัดทำเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ของ Pictet Group 

     เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด และรูปแบบการทำงานในเชิงลึก เพื่อนำมาปรับใช้กับบริการด้านการบริหารความมั่งคั่งของธนาคาร ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

      สำหรับความร่วมมือในการเวิร์คช็อปครั้งล่าสุด ทาง Pictet ได้แนะนำกลยุทธ์ และแนวคิดการบริหารความมั่งคั่ง ทั้งการจัดสรรสินทรัพย์ของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน

    รวมถึงการบริหารสินทรัพย์ในรูปแบบการบริหารพอร์ตการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุน (Discretionary Portfolio Management) เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพของการบริการดังกล่าวอันจะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของธนาคาร

     นอกจากนี้ ยังแนะนำถึงแนวทางการดูแลลูกค้าที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง(High Net Worth) โดยได้จัดตั้งทีมงานที่รับผิดชอบดูแลงานต่างๆ เช่น Investment Solution, Family Solution, Frontline รวมถึง Branding & Marketing

    นายชาติศิริ กล่าวอีกว่า การถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของธนาคาร และ Pictet จะช่วยให้เกิดการพัฒนา และยกระดับการบริการด้านธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของธนาคารให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

    ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั้งในมิติการให้บริการลูกค้า เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนจัดสินทรัพย์การลงทุน จัดพอร์ตการลงทุน วิเคราะห์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนจาก CIO Office อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การแนะนำการลงทุนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

    ในปีที่ผ่านมาธนาคารและ Pictet Group ได้ประสานงานและจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความมั่งคั่งหารือร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบการทำงาน

    โดยทาง Pictet Group ได้ร่วมกันออกแบบ และฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน และการลงทุนที่เหมาะสมแก่การลงทุนเป็นพอร์ตการลงทุนหลักในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก

    ทั้งแบบเน้นการลงทุนตามเทรนด์ระยะยาว (Thematic) เช่น Bualuang Sustainable Investing Portfolio หรือ Global Multi-Asset

    เช่น BCAP Global Multi-Asset Fund (BGMA) หรือผ่าน BCAP Private Fund ที่มีผู้จัดการกองทุนช่วยดูแลการลงทุนในกองทุน Pictet Monte Rosa Private Equity Fund of Funds.

   “ภายใต้ความร่วมมือในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Pictet Group ซึ่งมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านการบริหารความมั่งคั่งมายาวนานกว่าสองศตวรรษ เราได้ประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

    นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ร่วมกันดังที่ได้ทยอยเปิดให้ลงทุนมาอย่างต่อเนื่องแล้ว การสนับสนุนด้านพัฒนาบุคลากร และถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ และเทคนิคด้านการลงทุนในรูปแบบต่างๆ

   ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญมาก และตั้งใจจะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมศักยภาพของทีมงาน

   โดยเฉพาะที่ปรึกษาด้านการลงทุน ให้สามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุนที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ บุคลากรที่มีคุณภาพ

    เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธนาคารกรุงเทพ เป็นเสมือน “เพื่อนคู่คิด” ที่พร้อมให้คำแนะนำด้านการลงทุนที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้เสมอ สามารถรักษา และส่งต่อความมั่งคั่งไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานได้ต่อไป” นายชาติศิริ กล่าว

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์