BAM ผนึก Design Connext - Baania ขยายเครือข่ายธุรกิจอสังหาฯ ครบวงจร

BAM ผนึก Design Connext - Baania ขยายเครือข่ายธุรกิจอสังหาฯ ครบวงจร

BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ของไทย รุกขยายเครือข่ายธุรกิจอสังหาฯ จับมือ Design Connext แพลตฟอร์มผู้ช่วยเจ้าของบ้านเพื่อสร้าง และรีโนเวทบ้าน พร้อมด้วย Baania ผู้นำแพลตฟอร์ม Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน

      นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า ในปี 2565 BAM มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และสร้างรายได้ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

       โดยความร่วมมือของทั้ง 3 บริษัท ระหว่าง BAM กับ Design Connext (ดีไซน์ คอนเน็กซ์) และบริษัท  บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Baania จะใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดย BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีทรัพย์สินรอการขายประเภทต่างๆ อาทิ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า อยู่ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 22,000 รายการ มูลค่ากว่า 67,000 ล้านบาท

      สำหรับขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ Design Connext (ดีไซน์ คอนเน็กซ์) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้ออกแบบทั้งสถาปนิก อินทีเรีย ดีไซน์ ภูมิสถาปนิก และผู้รับเหมาไว้มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 2,500 ราย จะนำเสนอบริการด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอก 

      รวมถึงงานสถาปัตยกรรมภายใน พร้อมกับจัดทำรายละเอียดการใช้วัสดุ และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้า BAM ขณะที่ Baania ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนา Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย จะให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ทรัพย์สินรอการขายของ BAM โดยใช้ Platform ของ Baania เพื่อการจัดกลุ่ม การประเมินราคาทรัพย์ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคา ความน่าสนใจ สภาพแวดล้อม รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ BAM นำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาด การขาย รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซื้อพอร์ตจากสถาบันการเงิน

      นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสร้างความร่วมมือกับ BAM ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย

       เนื่องจากจะเป็นการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data ) ปัญญาประดิษฐ์ ( AI : Artificial Intelligence ) และ ระบบประมาณราคาอัตโนมัติ ( Bestimate ) ที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรก ในกระบวนการทำงานตั้งแต่การคัดเลือกทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การตั้งราคาเสนอขายที่เหมาะสมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบประมาณราคาอัตโนมัติ และใช้ Intelligence Platform ในการนำเสนอทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่สนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายจาก BAM และเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดเวลา และต้นทุน ในการดำเนินการ พร้อมเสริมศักยภาพทีมงานให้ดียิ่งขึ้น

      นางธฤษวรรณ บัวมาศ Design Connext Business Team Lead (ผู้บริหาร ดีไซน์ คอนเน็กซ์)กล่าวว่า Design Connext เป็น Matchmaking Platform แพลตฟอร์มในการจับคู่เจ้าของบ้านกับผู้ออกแบบที่เหมาะสม

       ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล และผลงานของสถาปนิก อินทีเรีย ดีไซน์ ภูมิสถาปนิก และผู้รับเหมาไว้ เพื่อช่วยให้คนที่ต้องการอยากมีบ้าน ได้เจอผู้ออกแบบที่เหมาะสม ทั้งสไตล์ งบประมาณ

      รวมถึงความต้องการส่วนตัวต่างๆ โดยที่ Design Connext จะทำหน้าที่เป็นเป็นตัวกลาง และคอยดูแลในภาพรวม ให้การทำงานระหว่างผู้ออกแบบ และเจ้าของบ้านให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น  

       ในครั้งนี้เราได้ผนึกกำลังกับ BAM เพื่อสร้างความร่วมมือในการออกแบบ และปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย เพื่อเพิ่มมูลค่า และโอกาสในการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายของ BAM รวมถึงเพิ่มโอกาสในการให้บริการของผู้ออกแบบบนแพลตฟอร์มที่อยู่ในเครือข่ายของ Design Connext ซึ่งถือว่าความร่วมมือกับ BAM ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองฝ่าย 

      สำหรับความร่วมมือของ BAM กับ Design Connext ในครั้งนี้ เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า และโอกาสในการขายทรัพย์สินรอการขาย ทั้งนี้ ทาง BAM จะนำแบบการปรับปรุงบ้านที่ Design Connext ออกแบบ พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายนำเสนอให้กับลูกค้าบนแพลตฟอร์มของ BAM ซึ่งจะเป็นทางเลือก และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเมื่อมาซื้อทรัพย์สินรอการขายของ BAM 

       ทางเราเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้ทั้งสองฝ่าย รวมถึงช่วยตอกย้ำการรับรู้ในแบรนด์ Design Connext “ ช่วยให้คุณมีบ้านที่ใช่ ในสไตล์ที่เป็นคุณ ” อีกด้วย 

      ลูกค้าที่สนใจใช้บริการออกแบบบ้านพร้อมบริการก่อสร้าง และบริการรีโนเวทบ้านของ Design Connext สามารถดูรายละเอียดของบริการได้ที่ www.designconnext.com หรือแอดไลน์ @dconnext

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์