AMATA - เซอร์ไพรส์อัตรากำไรขั้นต้นที่เวียดนามสูงกว่าคาด

AMATA - เซอร์ไพรส์อัตรากำไรขั้นต้นที่เวียดนามสูงกว่าคาด

AMATAV (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AMATA) ประกาศอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 41.5% สำหรับ Amata City Halong เนื่องจากปรับราคาขายขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 25% ในสัญญาก่อนหน้านั้น ซึ่งสุงกว่าประมาณการของเราที่ 25% และคาดว่าจะมีอัพไซด์ 4% จากราคาเป้าหมายของเรา

นอกจากนี้อัตรากำไรขั้นต้นของ Amata City Long Thanh ก็อาจจะสูงกว่าที่เราคาดด้วย จากการที่ AMATAV มีกำไรแข็งแกร่ง เราคาดว่า AMATA จะมีกำไรสุทธิ 532 ลบ.  (402 ลบ. กำไรจากการดำเนินงาน) ใน 2Q เราคงคำแนะนำ ซื้อ AMATA  

 

เซอร์ไพรส์อัตรากำไรขั้นต้นที่เวียดนามสูงกว่าคาด

AMATAV (ซึ่ง AMATA ถือหุ้น 72.9%) โอนที่ดิน 44.6 ไร่ที่ Amata City Halong ให้กับ Jinko Solar ใน 2Q22 เป็นสัญญาที่สาม บริษัทบันทึกรายได้ 200 ลบ. และอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 41.5% เนื่องจากปรับราคาขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจาก 25% สำหรับสัญญาก่อนหน้านี้  เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของ  Amata City Long Thanh ก็อาจจจะสูงกว่าประมาณการของเราที่ 30% เช่นกัน  เรายังไม่ได้ใช้สมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งในประมาณการของเรา ดังนั้นจึงมีอัพไซด์   4% จากราคาเป้าหมายของเราซึ่งใช้สมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นที่ 25%

 

 

 

ขายโรงงานสำเร็จรูป (RBF) 8 ยูนิต

AMATAV บันทึกกำไร 455 ลบ. ใน 2Q22 จากการขายโรงงานสำเร็จรูป 8 ยูนิต  รวมขาย 18 ยูนิต และบันทึกำไร 1.1 พันลบ. ใน 6M22  หากรวม 8 ยูนิตขายในปีที่แล้ว บริษัทได้ขายโรงงานสำเร็จรูปหมดแล้ว 36 ยูนิตและบันทึกกำไรรวม 1.5 พันลบ.  ซึ่งจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดให้ AMATAV และ AMATA

 

AMATA น่าจะมีกำใน 2Q22 ใกล้เคียงประมาณการของเรา

เนื่องจากรับรู้กำไรสุทธิที่แข็งแกร่ง 343 ลบ.จาก AMATAV เราคาดว่า AMATA จะมีกำไรสุทธิ 532 ลบ. ใน 2Q (รวม 130 ลบ. กำไรจากการแปลงค่าเงิน)  แต่จะสูงกว่าประมาณการของ consensus ที่ 457 ลบ.  เราคาดเงินปันผลระหว่างกาล 0.1/หุ้น คิดเป็นผลตอบแทน 1%  AMATA จะประกาศผลการดำเนินงานวันที่ 11 ส.ค.