ดีบุก เมตริกตันละ 1,169,450.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 78,510.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 1,169,450.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 78,510.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2567

ดีบุก	เมตริกตันละ 1,169,450.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 78,510.00