ดีบุก เมตริกตันละ 1,168,110.00 สังกะสี เมตริกตันละ 103,120.00

ดีบุก	เมตริกตันละ  1,168,110.00  สังกะสี  เมตริกตันละ  103,120.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2567

ดีบุก	เมตริกตันละ  1,168,110.00  สังกะสี  เมตริกตันละ  103,120.00