"ลาบูบู้" ก็ต้องได้มาตรฐาน | พิเศษ เสตเสถียร

"ลาบูบู้" ก็ต้องได้มาตรฐาน | พิเศษ เสตเสถียร

หนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” ฉบับประจำวันที่ 15 พ.ค.2567 รายงานว่า “ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับ สมอ. ตรวจยึดตุ๊กตาลาบูบู้ ไม่มี มอก. กว่า 100 ตัว กลางห้างสรรพสินค้า มูลค่ากว่าแสนบาท เหตุมีการหลอกลวงจำหน่ายสินค้าจำนวนมาก”

ตุ๊กตาลาบูบู้ กำลังโด่งดังตอนนี้ หลังจากคุณลิซ่าได้ไปหยิบจับมาอวด ทำให้จากตุ๊กตาที่มีราคาขายแค่หลักร้อยกลายเป็นหลายพันบาทขึ้นมาทันที

ตุ๊กตาการ์ตูนทุกชนิดย่อมจะเป็นของที่มี “ลิขสิทธิ์” เพราะมีการออกแบบมามีรูปลักษณะเฉพาะ อย่างเจ้าลาบูบู้นี่ก็ยิ้มหน้ากว้างมีฟันแหลมๆ ก็เป็นตุ๊กตาที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่เหมือนตุ๊กตาอื่นๆ ย่อมเป็นงานสร้างสรรที่มี “ลิขสิทธิ์” แน่นอน (มาตรา 6 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์) 

บริษัทผู้เป็นเจ้าของงานออกแบบนั้นย่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ใครที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์มาทำตุ๊กตาอย่างเดียวกันขาย ก็ย่อมจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แน่นอน 

พอของมีราคาและเป็นที่นิยมก็ย่อมจะต้องมีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสทำของเลียนแบบออกมาจำหน่ายเอาสตางค์

ดังนั้น เราจึงเห็นข่าวเกี่ยวกับการไปจับกุมตุ๊กตาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น โดราเอมอน หมีพูห์ ฯลฯ อยู่เนืองๆ

ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ตามปกติผู้ลอกเลียนสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ก็จะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ที่นำสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมาขายก็จะมีความผิดตามไปด้วย

ในยุโรปอย่างประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะเลยเถิดไปถึงผู้ซื้อสินค้านั้นก็จะมีความผิดด้วย 

ในประเทศฝรั่งเศส นอกจากเจ้าหน้าที่จะสามารถยึดสินค้านั้นไปได้แล้ว ผู้ซื้อสินค้านั้นมายังอาจถูกปรับเป็นเงินถึง 600,000 ยูโรอีกด้วย เพราะฉะนั้นใครที่ไปประเทศเหล่านี้ก็จะต้องระมัดระวังให้ดี อย่าเผลอไผลไปซื้อของที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ 

แต่ท่านที่อ่านข่าวการไปจับกุมข้างต้นอาจจะแปลกใจว่า ที่คนไปจับกุมลาบูบู้ครั้งนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่รับผิดชอบเรื่องลิขสิทธิ์ แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของ สมอ. หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับและดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้มีมาตรฐาน 

เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เข้าใจว่า ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเป็นความผิดที่ยอมความกันได้ (มาตรา 66 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์) และผลของการที่เป็นความผิดที่ยอมความกันได้นั้น ก็จะทำให้เวลาที่เจ้าหน้าที่จะไปดำเนินการกับผู้ใดก็ต้องมีผู้เสียหาย (บริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น ซีดีภาพยนตร์ หรือรูปการ์ตูน) ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีไว้เสียก่อน

กรณีของลาบูบู้นี้อาจจะยังไม่มีผู้ใดไปแจ้งความร้องทุกข์ ทางเจ้าหน้าที่จึงไม่อาจไปดำเนินการเองได้ เลยต้องให้เจ้าหน้าที่ของ สมอ.มาดำเนินการแทน

โดยข้อหาตามข่าวก็คือ “ทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำหรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” 

เจ้าหน้าที่ สมอ.ก็เลยต้องมาจับกุมลาบูบู้ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะฉะนั้น จะเล่น “ลาบูบู้” ตามคุณลิซ่าก็ต้องเล่นที่ได้มาตรฐานนะครับ.