สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (สุราษฏร์ฯ) 81.77 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 85.57 บาท (นครศรีฯ) 85.57 บาท (สุราษฏร์ฯ) 85.57 บาท

สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567