สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (สงขลา) 79.80 บาท (สุราษฏร์ฯ) 80.75 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 82.89 บาท (นครศรีฯ) 84.02 บาท (สุราษฏร์ฯ) 84.02 บาท

สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2567