ดีบุก เมตริกตันละ 1,207,020.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 78,160.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 1,207,020.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 78,160.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 24 เมษายน 2567

ดีบุก	เมตริกตันละ 1,207,020.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 78,160.00