ดีบุก เมตริกตันละ 1,179,550.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 78,620.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 1,179,550.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 78,620.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2567

ดีบุก	เมตริกตันละ 1,179,550.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 78,620.00