สุดปัง! สงกรานต์ สนามหลวง 11-15 เม.ย. นักท่องเที่ยวทะลักเกินเป้าเฉียด 8 แสนคน

สุดปัง! สงกรานต์ สนามหลวง 11-15 เม.ย.  นักท่องเที่ยวทะลักเกินเป้าเฉียด 8 แสนคน

‘ททท.’ สรุปภาพรวมการจัดงาน ‘เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์’ สนามหลวง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15 เม.ย. ยอดนักท่องเที่ยวไทย-เทศเกินเป้าถึง 3 เท่า ทะลักเฉียด 8 แสนคน เงินสะพัดกว่า 2,886 ล้านบาท คิดเป็น 30 เท่า ของงบประมาณที่ใช้ไป

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงาน “Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” ตั้งแต่วันที่ 11-15 เม.ย. พบว่ามีผู้เข้าร่วมงาน 784,883 คน แบ่งเป็นชาวไทย 693,288 คน และชาวต่างชาติ 91,595 คน 

สร้างกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2,886.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.72 เท่าของงบประมาณที่ใช้ไป โดยแบ่งเป็นกระแสเงินหมุนเวียนทางตรงในงานกว่า 951 ล้านบาท และที่ใช้จ่ายไปยังอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งร้านอาหารเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ที่พักโรงแรม ของฝากของที่ระลึก กิจกรรมบันเทิงต่างๆ และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อมอีกกว่า 1,935 ล้านบาท นอกจากนั้นยังมีการสร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อย หาบเร่แผงลอยกว่า 500 ร้านค้า เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้อาชีพรับจ้างกว่า 2,000 คน

การจัดงานในภาพรวมนับว่าประสบความสำเร็จ โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ มีผู้เข้าร่วมงานเกินกว่าเป้าหมายมาก ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ในระดับมากที่สุด

“ขณะเดียวกันยังเกิดกระแสโลกออนไลน์ในการพูดถึงการจัดงานในสื่อโซเชียลที่แสดงกิจกรรมสนุกต่างๆ ภายในงาน มีภาพที่สื่อออกไปที่สวยงามของพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง สร้างการรับรู้และความตื่นตัวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ออกมาเที่ยวชมงานมากกว่า 3 เท่าของเป้าหมายที่วางไว้ และมีความชื่นชมต่อการจัดงานในระดับมากที่สุด”

สุดปัง! สงกรานต์ สนามหลวง 11-15 เม.ย.  นักท่องเที่ยวทะลักเกินเป้าเฉียด 8 แสนคน

 

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเพิ่มเติมถึงรูปแบบการจัดงานว่า การเลือกพื้นที่สนามหลวง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของประเทศ เป็นพื้นที่จัดงานมีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก เนื่องจากภูมิทัศน์ บรรยากาศโดยรอบสะท้อนความเป็นไทยได้อย่างงดงาม ทำให้การตกแต่งสถานที่โดยรอบสวยงาม ประกอบกับกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ภาพสงกรานต์ของประเทศไทยดูยิ่งใหญ่ และสะท้อนความเป็นไทยและมรดกโลกอย่างแท้จริง สามารถสื่อสารภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสายต่อประชาชนชาวไทยและชาวโลก

นอกจากนั้น สนามหลวงยังเชื่อมโยงกับพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์อื่นๆ ของกรุงเทพฯ อาทิ ถนนข้าวสาร ถนนพระอาทิตย์ ย่านบางลำพู ถนนราชดำเนิน ที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อได้สะดวก โดยประชาชนมีความชื่นชอบและชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งกิจกรรมภายในงานยังมีความหลากหลาย สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้ตามความชื่นชอบ โดยมีการแยกโซนกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน การออกแบบกิจกรรมและการแสดงในทุกเวทีมีความต่อเนื่อง การนำเสนอของแต่ละโชว์ที่กำหนดขึ้นได้รับความสนใจ การวางโปรแกรมสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานเนืองแน่นได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ด้านวิธีการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทย ได้ผสมผสานความดั้งเดิมและความร่วมสมัยอย่างลงตัว สามารถสร้างการตื่นรู้และการรับรู้ของผู้ร่วมงานในการตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณี และมีบทบาททางสังคมได้เป็นอย่างดี 

สุดปัง! สงกรานต์ สนามหลวง 11-15 เม.ย.  นักท่องเที่ยวทะลักเกินเป้าเฉียด 8 แสนคน

ภาพรวมการจัดขบวนพาเหรด มีความยิ่งใหญ่อลังการ สวยงาม ดึงดูดความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างเนืองแน่นตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. และมีการแห่รอบท้องสนามหลวงในวันที่ 12 เม.ย. สร้างความสนใจและความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี โดยมีการจอดแสดงโชว์เพื่อให้นักท่องเที่ยวชื่นชมถ่ายรูปตลอดการจัดงาน

ความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การบริการของเจ้าหน้าที่ทุกจุด รวมถึงเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมแต่ละโซน มีความกระตือรือร้นในการบริการ การอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล

“ด้วยการเข้าร่วมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับทั้งห้องน้ำ รถรับส่ง ปริมาณร้านอาหาร ไม่เพียงพอ”

สุดปัง! สงกรานต์ สนามหลวง 11-15 เม.ย.  นักท่องเที่ยวทะลักเกินเป้าเฉียด 8 แสนคน

นางสาวฐาปนีย์ กล่าวถึงข้อสังเกตการดำเนินงานครั้งนี้ด้วยว่า “จากกระแสการตอบรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีการชื่นชมการจัดงาน เห็นสมควรอยากให้จัดและอยากให้ใช้สนามหลวงเป็นพื้นที่จัดงานครั้งต่อไปอีก”

การวางผังกิจกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์จากทัศนียภาพให้อลังการมากยิ่งขึ้น และการวางผังภายในงานให้รองรับการไหลเวียนของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบภายในพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการควบคุมและบริหารจัดการในพื้นที่ ตลอดจนเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ รองรับได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ กิจกรรมที่ควรเลือกเข้ามาในงาน ควรมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความสุขและความสนุกสนาน กินเที่ยวเป็นสำคัญ ไม่เน้นงานชอปปิงหรืองานแฟร์ โดยควรมีเครื่องละเล่นหรือการละเล่นต่างๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

สุดปัง! สงกรานต์ สนามหลวง 11-15 เม.ย.  นักท่องเที่ยวทะลักเกินเป้าเฉียด 8 แสนคน

สุดปัง! สงกรานต์ สนามหลวง 11-15 เม.ย.  นักท่องเที่ยวทะลักเกินเป้าเฉียด 8 แสนคน

สุดปัง! สงกรานต์ สนามหลวง 11-15 เม.ย.  นักท่องเที่ยวทะลักเกินเป้าเฉียด 8 แสนคน