เปิดสถิติ นักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 เดือนแรกปี 67 ทะลักเข้าไทย 6.38 ล้านคน โต 50%

เปิดสถิติ นักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 เดือนแรกปี 67 ทะลักเข้าไทย 6.38 ล้านคน โต 50%

เปิดสถิติ ‘นักท่องเที่ยวต่างชาติ’ เดินทางเข้าไทย สะสมช่วง 2 เดือนแรก ม.ค.- ก.พ.2567 ทะลักกว่า 6.38 ล้านคน เติบโต 50% เทียบปีที่แล้ว ตลาด ‘นักท่องเที่ยวจีน’ รั้งอันดับ 1 สะสมเฉียด 1.2 ล้านคน ด้านมาเลเซีย - รัสเซีย - เกาหลีใต้ - อินเดีย ร่วมยึดหัวหาด TOP 5 ไว้แน่น

รายงานข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุถึงสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 29 ก.พ.67 มีจำนวนสะสม 6,387,598 คน เพิ่มขึ้น 50% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 310,274 ล้านบาท

ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 2 เดือนแรกปีนี้ คิดเป็นสัดส่วน 18.2% ต่อเป้าหมายตลอดปีนี้ที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ตั้งไว้ 35.09 ล้านคน โดยในเดือนม.ค. มีจำนวน 3.04 ล้านคน และเดือนก.พ. มีจำนวน 3.35 ล้านคน

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 29 ก.พ.2567 มีดังนี้

1. จีน 1,183,121 คน

2. มาเลเซีย 822,824 คน

3. รัสเซีย 423,909 คน

4. เกาหลีใต้ 412,298 คน

5. อินเดีย 311,823 คน

 

ล่าสุด นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยล่าสุด ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567) พบว่า นักท่องเที่ยวมาเลเซียขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งเป็นผลมาจากการปิดภาคเรียนภายในประเทศ และการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ 

โดยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่า 11,897 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้า (19-25 ก.พ.67) ส่งผลให้ในภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมา ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 749,680 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 14,175 คน หรือ 1.86% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย เฉลี่ยวันละ 107,098 คน 

เมื่อดูเฉพาะ 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีดังนี้ มาเลเซีย 130,120 คน จีน 124,037 คน รัสเซีย 47,831 คน เกาหลีใต้ 42,956 คน และอินเดีย 34,639 คน โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซีย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 10.06% ในขณะที่นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ รัสเซีย จีน และอินเดีย ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 

สำหรับในสัปดาห์ถัดไป (4-10 มี.ค.67) กระทรวงการท่องเที่ยวฯ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การลงนามยกเว้นวีซ่า (Visa-Free : วีซ่าฟรี) ระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน

เปิดสถิติ นักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 เดือนแรกปี 67 ทะลักเข้าไทย 6.38 ล้านคน โต 50%

สำหรับภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวในปีนี้ พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 3 มี.ค.2567 ทั้งสิ้น 6,730,914 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 326,034 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน 1,238,353 คน มาเลเซีย 889,948 คน รัสเซีย 444,837 คน เกาหลีใต้ 430,701 คน และอินเดีย 327,768 คน

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์