ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 76.15 บวก 0.38 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 78.38 บวก 0.49 บาท

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 76.15 บวก 0.38 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 78.38 บวก 0.49 บาท

ราคายางซื้อขายประจำวันผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดของการยางแห่งประเทศไทยประจำวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ เวลา 16.30 น. ภาพรวมราคายางพาราทุกชนิดได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศคู่ค้าในเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และยูโรโซน ในเดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ระดับ 47.80, 49.10, 47.20 และ 46.50 ตามลำดับ แสดงให้เห็นความเสี่ยงแนวโน้มของเศรษฐกิจซบเซา เนื่องจากดัชนี PMI ยังคงต่ำกว่าระดับ 50 อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มผันผวนในระดับสูง หลังตลาดคาดกลุ่ม OPEC+ กำลังพิจารณาเพื่อขยายกรอบเวลาในการลดกำลังการผลิตโดยสมัคร ซึ่งอาจส่งผลดีต่อราคาน้ำมันดิบ และทำให้ราคายางได้รับผลดีตามไปด้วย

 

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 76.15 บวก 0.38 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 78.38 บวก 0.49 บาท

 

 

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 76.15 บวก 0.38 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 78.38 บวก 0.49 บาท

 

 

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 76.15 บวก 0.38 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 78.38 บวก 0.49 บาท