6 แอร์ไลน์ไทย หนุนนโยบายรัฐบาล ‘เศรษฐา’ ประกาศดันไทยสู่ ‘ฮับการบิน’ ของโลก

6 แอร์ไลน์ไทย หนุนนโยบายรัฐบาล ‘เศรษฐา’ ประกาศดันไทยสู่ ‘ฮับการบิน’ ของโลก

6 แอร์ไลน์ไทย สมาชิก ‘สมาคมสายการบินประเทศไทย’ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล หลังนายกฯ เศรษฐา ประกาศผลักดันไทยเป็น ‘ศูนย์กลางการบิน’ ของโลก วอนพิจารณาแก้มาตรการกำกับดูแลให้เกิดความคล่องตัว เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสายการบิน

ตามที่ได้มีการแถลงจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อเร็วๆ นี้ เกี่ยวกับแผนพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาค ศูนย์กลางการบินของโลก (Aviation hub) และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าแห่งภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 5 ของโลก โดยทางสมาคมสายการบินประเทศไทย ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและพร้อมเดินหน้าพัฒนามาตรฐานอุตสหากรรมการบินของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมสายการบินประเทศไทย โดยสายการบินทั้ง 6 สายและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการผลักดันนโยบาย การเเก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อทำให้อุตสาหกรรมการบินของไทย ทันสมัย เติบโต และให้บริการผู้โดยสารได้อย่างดีที่สุด”

ทั้งนี้ นโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้เป็นประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคฯ นั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดี และทางสมาคมฯ พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเป็น Aviation Hub ของภูมิภาคนี้ และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าแห่งภูมิภาค เนื่องด้วยจุดที่ตั้งของประเทศที่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอื่น รวมถึงความสามารถของผู้ประกอบการสายการบิน และความแข็งแกร่งของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการกำกับดูแลและให้บริการด้านอากาศยานและท่าอากาศยาน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางสมาคมฯ ขอให้ทางรัฐบาลช่วยพิจารณาเรื่องมาตราการต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของสายการบินที่เกี่ยวกับการปรับแก้มาตรการในการกำกับดูแลหรือกฏหมาย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ และบริการจัดการของสายการบิน ซึ่งระยะเวลาในการปรับตัวของสายการบินส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเช่นกัน เหล่านี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องส่งผลโดยตรงต่ออัตราค่าโดยสาร และสามารถช่วยให้สายการบินสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคุ้มทุนในอัตราที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินสูงสุด

“นอกจากนี้ หากทางรัฐบาลมีแผนในการสนับสนุนการเดินทางสู่ภูมิภาค และแผนการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานทั่วประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับเที่ยวบิน ผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอย่างแท้จริง” นายพุฒิพงศ์ กล่าว