แม็คโคร แก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ เปิดตลาดหมูหันช่วยผู้เลี้ยงสุกรท้องถิ่น

แม็คโคร แก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ เปิดตลาดหมูหันช่วยผู้เลี้ยงสุกรท้องถิ่น

'แม็คโคร' จับมือ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เดินหน้าแก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ รับซื้อเจ้าแรก พร้อมเปิดตลาดโครงการหมูหันเพื่อผู้ประกอบการการ ช่วยผู้เลี้ยงสุกรท้องถิ่นยกระดับราคา สร้างการเติบโตยั่งยืน

แม็คโคร โดย บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์ค้าส่งแบบชำระเงินสดและบริการตัวเอง 'แม็คโคร' เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรท้องถิ่น ล่าสุดจับมือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และผู้ประกอบการทำธุรกิจหมูหัน

เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกตํ่าจากปริมาณผลผลิตล้นตลาด พร้อมยกระดับราคาหมู โดยวางแผนรับซื้อลูกสุกรที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 3-7 กิโลกรัมสร้างตลาด 'หมูหันเพื่อผู้ประกอบการ' ผ่านสาขาของแม็คโครที่มีอยู่ทั่วประเทศ 

 

โครงการสร้างตลาด 'หมูหันเพื่อผู้ประกอบการ' ผ่านเครือข่ายสาขาของแม็คโคร เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญช่วยสนับสนุนผู้เลี้ยงสุกรในการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง นางเอกธิดา เสรีรัตน์วิภาชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอาหารสด แม็คโคร และนายศรัณย์กร อัครวุฒิเมธากรณ์ หนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจหมูหัน ร่วมกันวางแนวทางในการเปิดตลาดค้าส่งหมูหันเพื่อผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำ จากผลผลิตมากเกินความต้องการ

แม็คโคร แก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ เปิดตลาดหมูหันช่วยผู้เลี้ยงสุกรท้องถิ่น

'แม็คโคร' นับเป็นโมเดิร์นเทรดรายแรกที่ก้าวเข้ามาแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกตํ่าจากปริมาณผลผลิตล้นตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ด้วยการบูรณาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พร้อมเป็นการยกระดับราคาหมู  ปูทางสร้างความยั่งยืนให้กับผู้เลี้ยงสุกรในประเทศไปพร้อมๆ กัน