ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 74.38 บวก 0.36 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 77.16 ลบ -0.12 บาท

ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 74.38 บวก 0.36 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 77.16 ลบ -0.12 บาท

ราคายางซื้อขายประจำวันผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดของการยางแห่งประเทศไทยประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เวลา 16.30 น. ภาพรวมราคายางพาราทุกชนิดได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของอังกฤษไตรมาส 4/2566 หดตัว 0.3% ซึ่งเป็นการหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส โดยเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเศรษฐกิจอังกฤษเกิดการถดถอยในทางเทคนิค และยังแสดงถึงการลงทุนหรือการบริโภคที่ก่อรายได้ให้ประเทศลดลง อาจกระทบอุปสงค์ที่มีต่อยาง และกลายเป็นปัจจัยฉุดรั้งต่อราคายางในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม จากการลดลงของเงินเฟ้อของสหรัฐ ตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มกลับมาสมดุล ทำให้ธนาคารใหญ่ของเยอรมันคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ถดถอยในปีนี้ซึ่งอาจทำให้ราคายางได้รับผลดีตามไปด้วย

 

ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 74.38 บวก 0.36 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 77.16 ลบ -0.12 บาท

 

 

ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 74.38 บวก 0.36 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 77.16 ลบ -0.12 บาท

 

 

 

ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 74.38 บวก 0.36 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 77.16 ลบ -0.12 บาท