ดีบุก เมตริกตันละ 938,930.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,190.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 938,930.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,190.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ดีบุก	เมตริกตันละ 938,930.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,190.00