ธัญญาพาร์ค ชี้ย่านศรีนครินทร์ ฮับศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ กรุงเทพฯ ตะวันออก

ธัญญาพาร์ค ชี้ย่านศรีนครินทร์ ฮับศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ กรุงเทพฯ ตะวันออก

'ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์’ ชี้ย่าน ศรีนครินทร์ ขึ้นแท่นสู่ CBD แห่งใหม่ กทม. ตะวันออก รวบรวมด้วยหน่วยงานราชการ นิคมอุตสาหกรรม เชื่อมต่อสนามบิน รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เร่งแผนสู่ การเป็นศูนย์การค้าต้นแบบรักโลก ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า-คนทำงาน

นางสุนันทา สมบุญธรรม ประธานกรรมการบริหารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ฉายภาพ "ย่านศรีนครินทร์" นับเป็นศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District: CBD) แห่งใหม่ฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก จากการเป็นทำเลที่มีศักยภาพ พื้นที่ล้อมรอบด้วยหน่วยหน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล เขตนิคมอุตสาหรรม และใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ

รวมถึง เศรษฐกิจในทำเลแห่งนี้มีทิศทางขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยหนุนของรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง ทำให้บริษัทหรือองค์กร หันมาเช่าพื้นที่ในการเป็นสำนักงาน จากการที่ตั้งอยู่ชานเมือง จึงสะดวกในการเดินทาง และมีรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สำโรง) รวมถึงทางด่วนพิเศษศรีรัชที่เชื่อมต่อถนนศรีนครินทร์

 

สำหรับแนวคิดในการบริหาร ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ได้นำแนวคิด “ESG & Sustainable” ร่วมบริหารพื้นที่ ทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับชุมชน โดยอยู่ภายใต้แนวคิดศูนย์การค้ารักษ์โลก หรือ "Modern Eco Lifestyle Shopping Mall"

รวมถึงได้ออกแบบพื้นที่ให้เป็น Mixed-use Complex สอดรับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในเรื่อง ทิศทางลม ล้อมรอบไปด้วยสวนแนวตั้งจนจึงกลายเป็น Retail and office in the park 

 

ธัญญาพาร์ค ชี้ย่านศรีนครินทร์ ฮับศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ กรุงเทพฯ ตะวันออก

ประเมินพื้นที่ทั้งหมดประกอบด้วยร้านค้าปลีก (Retail Complex) ในสัดส่วน 60% และอาคารสำนักงานให้เช่า (Office space for rent) ในสัดส่วน 40% โดยสำนักงานให้เช่าในธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ มีพื้นที่กว่า 12,000 ตร.ม. มีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 50 ตร.ม. จนถึง 2,000 ตร.ม.

สำหรับพื้นที่มีทั้ง หน่วยงานราชการและบริการต่างๆ เช่น สำนักงานหนังสือเดินทาง สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม ไปรษณีย์ไทย ธนาคาร ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร และคาเฟ่ต่างๆ รวมถึงสำนักงานบริษัทชั้นนำในไทยและต่างประเทศ อาทิ FUJIFILM, HP, OTIS 

“ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่มีการนำแนวคิด ESG & Sustainable มาเป็นแนวคิดสำคัญในการบริหารทั้งพลังงาน สิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับชุมชน โดยมุ่งมั่นร่วมอนุรักษ์พลังงาน และเป็นต้นแบบองค์กรสีเขียวด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอนุรักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยืนทำให้ได้รับรางวัลมาตลอด”

ธัญญาพาร์ค ชี้ย่านศรีนครินทร์ ฮับศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ กรุงเทพฯ ตะวันออก

นอกจากนี้ ธัญญาพาร์ค ได้วางแผนการตลาด มุ่งจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งปี ทั้งกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนใกล้เคียง พร้อมจัดเวทีประกวดที่เด็กและเยาวชนร่วมแสดงความสามารถพิเศษในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้ศูนย์การค้าจัดกิจกรรมตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ทุกไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกกับรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สำโรง) ที่ สถานีกลันตัน และทางด่วนพิเศษศรีรัชที่เชื่อมต่อถนนศรีนครินทร์

 

ธัญญาพาร์ค ชี้ย่านศรีนครินทร์ ฮับศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ กรุงเทพฯ ตะวันออก