เปิดสถิติ ‘ต่างชาติเที่ยวไทย’ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 25 ก.พ. 67 สะสมแตะ 6 ล้านคนแล้ว

เปิดสถิติ ‘ต่างชาติเที่ยวไทย’ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 25 ก.พ. 67 สะสมแตะ 6 ล้านคนแล้ว

เปิดสถิติ ‘ต่างชาติเที่ยวไทย’ 1 ม.ค. - 25 ก.พ. 67 แตะ 6 ล้านคนแล้ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสถิติ ‘ต่างชาติเที่ยวไทย’ ในช่วงเกือบ 2 เดือนแรกปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 25 ก.พ. มีจำนวนแตะ 6 ล้านคน ส่อง TOP 5 เดินทางเข้าไทยสูงสุด จีนครองแชมป์ 1.11 ล้านคน

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากสถิติล่าสุด มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 25 ก.พ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 5,981,234 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 290,921 ล้านบาท 

 

จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

1. จีน 1,114,316 คน

2. มาเลเซีย 759,828 คน

3. รัสเซีย 397,006 คน

4. เกาหลีใต้ 387,745 คน

5. อินเดีย 293,129 คน

“ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 25 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาแตะระดับ 1 ล้านคน โดยมีปัจจัยจากการได้รับความเชื่อมั่นในการเดินทางจากมาตรการยกเว้นวีซ่า ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ส่งผลให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (19 – 25 ก.พ. 2567) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ยังคงเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1” 

ในส่วนของนักท่องเที่ยวกลุ่มภูมิภาคยุโรปนั้นชะลอการเดินทาง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายของฤดูท่องเที่ยว Winter holiday ส่งผลให้ในภาพรวมสัปดาห์นี้ ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 763,855 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 68,134 คน หรือ 8.19% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 109,123 คน 

สำหรับ 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ อันดับ 1 จีน 126,375 คน อันดับ 2 มาเลเซีย 118,223 คน อันดับ 3 รัสเซีย 49,169 คน อันดับ 4 เกาหลีใต้ 46,298 คน) และ อันดับ 5 อินเดีย 34,860 คน 

โดยนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ และอินเดีย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 3.14 และร้อยละ 2.81 ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวจีน มาเลเซีย และรัสเซีย ปรับตัวลดลง ร้อยละ 28.23 ร้อยละ 14.66 และร้อยละ 0.94

สำหรับในสัปดาห์ถัดไป (26 ก.พ. - 3 มี.ค. 2567) คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยที่เป็นหลักในการส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือ วีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน