ดีบุก เมตริกตันละ 932,220.00 ทองคำ กรัมละ 2,335.41

ดีบุก	เมตริกตันละ 932,220.00 ทองคำ กรัมละ 2,335.41

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ดีบุก	เมตริกตันละ 932,220.00 ทองคำ กรัมละ 2,335.41