ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 72.38 บวก 1.58 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 76.11 บวก 1.50 บาท

ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 72.38 บวก 1.58 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 76.11 บวก 1.50 บาท

ราคายางซื้อขายประจำวันผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดของการยางแห่งประเทศไทยประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เวลา 16.30 น. ภาพรวมราคายางพาราทุกชนิดได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ ตัวเลขทางเศรษฐกิจของอังกฤษบ่งบอกว่า เศรษฐกิจอังกฤษเกิดการถดถอยในทางเทคนิคแล้ว สำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศอังกฤษรายงานเบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2566 ของอังกฤษหดตัว 0.3% โดยหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส แสดงถึงการลงทุนหรือการบริโภคที่ก่อรายได้ให้ประเทศลดลง ซึ่งอาจกระทบต่อความต้องการใช้ยาง และกลายเป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งต่อราคายางในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม จากการลดลงของเงินเฟ้อของสหรัฐ ตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มกลับมาสมดุล ทำให้ดอยซ์แบงค์ ธนาคารใหญ่ของเยอรมันคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ถดถอยในปีนี้ ซึ่งอาจทำให้ราคายางได้รับผลดีตามไปด้วย

ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 72.38 บวก 1.58 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 76.11 บวก 1.50 บาท

 

 

ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 72.38 บวก 1.58 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 76.11 บวก 1.50 บาท

 

 

ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 72.38 บวก 1.58 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 76.11 บวก 1.50 บาท