ดีบุก เมตริกตันละ 947,370.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 74,970.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 947,370.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 74,970.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ดีบุก	เมตริกตันละ 947,370.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 74,970.00