ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 71.86 บวก 0.50 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 74.59 ลบ -0.18 บาท

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 71.86 บวก 0.50 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 74.59 ลบ -0.18 บาท

ราคายางซื้อขายประจำวันผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดของการยางแห่งประเทศไทยประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เวลา 16.30 น. ภาพรวมราคายางพาราทุกชนิดได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ ตัวเลขทางเศรษฐกิจของอังกฤษบ่งบอกว่า เศรษฐกิจอังกฤษเกิดการถดถอยในทางเทคนิคแล้ว สำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศอังกฤษรายงานเบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2566 ของอังกฤษหดตัว 0.3% โดยหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส แสดงถึงการลงทุนหรือการบริโภคที่ก่อรายได้ให้ประเทศลดลง ซึ่งอาจกระทบต่อความต้องการใช้ยาง และกลายเป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งต่อราคายางในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม จากการลดลงของเงินเฟ้อของสหรัฐ ตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มกลับมาสมดุล ทำให้ดอยซ์แบงค์ ธนาคารใหญ่ของเยอรมันคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ถดถอยในปีนี้ ซึ่งอาจทำให้ราคายางได้รับผลดีตามไปด้วย

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 71.86 บวก 0.50 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 74.59 ลบ -0.18 บาท

 

 

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 71.86 บวก 0.50 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 74.59 ลบ -0.18 บาท

 

 

 

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 71.86 บวก 0.50 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 74.59 ลบ -0.18 บาท