งบโฆษณาปี 67 โตต่ำ 2.6% 3 สื่อ ‘ทีวี - ดิจิทัล - สื่อนอกบ้าน’ ครองเงิน 91%

งบโฆษณาปี 67 โตต่ำ 2.6% 3 สื่อ ‘ทีวี - ดิจิทัล - สื่อนอกบ้าน’ ครองเงิน 91%

สมาคมมีเดียเอเยนซี และธุรกิจสื่อโฆษณาแห่งประเทศไทย(MAAT) เปิดเผยว่า ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในประเทศไทยปี 2567 มีแนวโน้มเติบโต 2.6% หรือคิดเป็นมูลค่า 114,447 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโต ประกอบด้วย 1.การเติบโตของสื่อดิจิทัล ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเติบโต 10% สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ต และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2.การที่ผู้คนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน ใกล้เคียงก่อนเกิดโควิด-19 ระบาด จะส่งผลให้ 2 สื่อขยายตัวมากขึ้น ได้แก่ สื่อโฆษณานอกบ้าน(OOH) คาดการณ์เติบโต 8% และสื่อโฆษณาเคลื่อนที่(Transit) คาดการณ์เติบโต 8% เช่นกัน

ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตนอกบ้านเป็นปกติ 100% ขณะที่สื่อเคลื่อนที่เติบโตมาก จากการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที ทำให้เกิดสื่อโฆษณานอกบ้านระบบดิจิทัลรูปแบบใหม่

งบโฆษณาปี 67 โตต่ำ 2.6% 3 สื่อ ‘ทีวี - ดิจิทัล - สื่อนอกบ้าน’ ครองเงิน 91%

ด้านสัดส่วนการใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อประเภทต่างๆ คาดการณ์เป็นดังนี้ สื่อโทรทัศน์หรือทีวี จะครองเม็ดเงินมากสุด 46% หรือมูลค่า 53,214 ล้านบาท ตามด้วยสื่อดิจิทัล ครองเม็ดเงินเป็นอันดับ 2 ด้วยสัดส่วน 29% หรือคิดเป็นมูลค่า 33,679 ล้านบาท และ สื่อโฆษณานอกบ้าน และสื่อเคลื่อนที่ จะมีสัดส่วน 16% หรือคิดเป็นมูลค่า 17,878 ล้านบาท

สื่อทีวีมูลค่ากว่า53,213ล้านบาทแต่ยังเผชิญภาวะ“หดตัว”ที่2.5%เช่นเดียวกับ “หนังสือพิมพ์”หดตัวมากถึง16%ขณะที่สื่ออื่นๆมีการเติบโตโดยวิทยุมูลค่า3,577ล้านบาทเติบโต1.5%นิตยสาร702ล้านบาทเติบโต1%สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์2,864ล้านบาทเติบโต1%สื่อโฆษณานอกบ้าน9,116ล้านบาทเติบโต8%สื่อโฆษณาเคลื่อนที่8,033ล้านบาทเติบโต8%สื่อโฆษณาในห้าง920ล้านบาทเติบโต5%และสื่ออินเตอร์เน็ตมูลค่า33,679ล้านบาทเติบโต10%

งบโฆษณาปี 67 โตต่ำ 2.6% 3 สื่อ ‘ทีวี - ดิจิทัล - สื่อนอกบ้าน’ ครองเงิน 91%

 

ขณะที่เม็ดเงินโฆษณาปี 2566 ภาพรวมโตเพียง 1.6% เม็ดเงินสะพัด 111,601 ล้านบาท โดยสื่อดั้งเดิม(Traditional Media) เจอโจทย์ยากสุด เริ่มจากหนังสือพิมพ์ มูลค่า 1,922 ล้านบาท ลดลงถึง 19% ตามด้วยทีวี 54,577 ล้านบาท ลดลง 4% อีกสื่อที่ “ติดลบ” คือ สื่อโฆษณาในห้าง มูลค่า 876 ล้านบาท ลดลง 3%

ส่วนสื่ออื่นๆ เติบโตถ้วนหน้า โดย วิทยุ มูลค่า 3,524 ล้านบาท เติบโต 8% นิตยสาร 695 ล้านบาท เติบโต 9% สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ 2,835 ล้านบาท เติบโต 15% (ราคาปรับตัวสูง และมีการปรับส่วนลดใหม่) สื่อโฆษณานอกบ้าน 9,116 ล้านบาท เติบโต 16% สื่อเคลื่อนที่ 7,438 ล้านบาท เติบโต 16% และสื่ออินเตอร์เน็ต มูลค่า 30,617 ล้านบาท เติบโต 5%


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์