ทองคำ กรัมละ 2,358.64

ทองคำ กรัมละ	2,358.64

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ทองคำ กรัมละ	2,358.64