ต่างชาติเที่ยวไทย 1 ม.ค.-18 ก.พ. 67 ยอดทะลัก 5 ล้านคน เฉพาะตลาด 'จีน' เฉียดล้าน

ต่างชาติเที่ยวไทย 1 ม.ค.-18 ก.พ. 67 ยอดทะลัก 5 ล้านคน เฉพาะตลาด 'จีน' เฉียดล้าน

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เปิดสถิติ ‘ต่างชาติเที่ยวไทย’ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 18 ก.พ. 67 ยอดทะลักกว่า 5.2 ล้านคน กวาดรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2.54 แสนล้านบาท ตลาด ‘จีนเที่ยวไทย’ นำโด่งเฉียด 1 ล้านคน

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 18 ก.พ. 2567 มีจำนวนรวม 5,217,379 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 254,699 ล้านบาท

 

จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรกในช่วงดังกล่าว ได้แก่

1. จีน 987,941 คน

2. มาเลเซีย 641,605 คน

3. รัสเซีย 347,837 คน

4. เกาหลีใต้ 341,447 คน

5. อินเดีย 258,269 คน

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (12-18 ก.พ.) พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนและมาเลเซียยังคงเดินทางเข้าไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับความเชื่อมั่นด้านการเดินทางจากมาตรการยกเว้นวีซ่า (วีซ่าฟรี) และการปิดภาคเรียนของมาเลเซีย รวมถึงการยกเลิกบัตร ตม.6 ณ ด่านสะเดา ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่า 12,850 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้า (5-11 ก.พ.)

ส่งผลให้ในภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยทั้งสิ้น 831,989 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 40,246 คน หรือ 4.61% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 118,856 คน

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยสูงสุด 5 อันดับแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่

อันดับ 1 จีน 176,088 คน ปรับตัวลดลง 9.36% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า อันดับ 2 มาเลเซีย 138,536 คน เพิ่มขึ้น 10.22% อันดับ 3 รัสเซีย 49,634 คน เพิ่มขึ้น 1.65% อันดับ 4 เกาหลีใต้ 44,889 คน ลดลง 7.72% และอันดับ 5 อินเดีย 33,906 คน ลดลง 7.85%

สำหรับสัปดาห์ถัดไป (19-25 ก.พ.) กระทรวงการท่องเที่ยวฯ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยต่อเนื่อง โดยจะปรับเข้าสู่ระดับปกติที่มีปัจจัยหลักส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน นอกจากนี้ยังมีการยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถานอีกด้วย

ต่างชาติเที่ยวไทย 1 ม.ค.-18 ก.พ. 67 ยอดทะลัก 5 ล้านคน เฉพาะตลาด \'จีน\' เฉียดล้าน