ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 70.21 ลบ -0.34 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 73.01 บวก 0.32 บาท

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 70.21 ลบ -0.34 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 73.01 บวก 0.32 บาท

ราคายางซื้อขายประจำวันผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดของการยางแห่งประเทศไทยประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เวลา 16.30 น. ภาพรวมราคายางพาราทุกชนิดได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ การคาดการณ์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ระบุว่า เศรษฐกิจจีนอาจต้องเผชิญกับภาวะเงินฝืดต่อเนื่องไปอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยมีสาเหตุจากการหดตัวของอุปสงค์ และความเชื่อมั่นบริโภคที่ลดลงจากวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจกระทบต่อความต้องการใช้ยาง และกลายเป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งต่อราคายางในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม มหาลัยวิทยาลัยมิชิแกนเผยแบบสำรวจระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐจะมีการปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมกราคม 79.0 ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ที่ระดับ 78.8 ซึ่งแสดงถึงการคล่องตัวในการใช้จ่ายของผู้บริโภค และซึ่งอาจทำให้ราคายางได้รับผลดีตามไปด้วย

 

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 70.21 ลบ -0.34 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 73.01 บวก 0.32 บาท

 

 

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 70.21 ลบ -0.34 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 73.01 บวก 0.32 บาท

 

 

 

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 70.21 ลบ -0.34 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 73.01 บวก 0.32 บาท