แบรนด์ยังยึด ‘เฟซบุ๊ก-อินสตาแกรม’ สื่อสารตลาด เจาะกลุ่มเป้าหมาย

แบรนด์ยังยึด ‘เฟซบุ๊ก-อินสตาแกรม’  สื่อสารตลาด เจาะกลุ่มเป้าหมาย

สรุปอินไซต์ภาคธุรกิจกับการใช้โซเชียล มีเดียในไตรมาส 9 เดือน ปี 2566 แบรนด์ ใช้งานเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม สื่อสารการตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมาย

ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) รวบรวมข้อมูลและสถิติการใช้งานแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียทั้งเฟซบุ๊ก(Facebook),เอ็กซ์(X)หรือทวิตเตอร์(เดิม),อินสตาแกรม(Instagram: IG) ยูทูป(YouTube) และติ๊กต๊อก(TikTok) ของภาคธุรกิจกว่า 2,000 แบรนด์ชั้นนำ จาก 20 กลุ่มอุตสาหกรรม และวิเคราะห์ข้อมูลกว่า 3 ล้านข้อความที่เกิดขึ้นตลอด 9 เดือน ของปี 2566 ผ่าน “INSTANT REPORT BUSINESS USAGE ภาพรวมการใช้งานโซเชียลมีเดียเชิงธุรกิจไตรมาส 1-3 2566” โดยมีสรุปมีสาระสำคัญดังนี้

1.ภาคธุรกิจได้รับเอ็นเกจเมนต์ (Engagement) รวมมากถึง 421 ล้านครั้ง และจากการโพสต์ (Post) รวมมากกว่า 1 ล้านครั้ง โดยที่ 66% ของแบรนด์เน้นใช้พื้นที่บนเฟซบุ๊กเป็นหลัก รองลงมาคืออินสตาแกรมที่มีสัดส่วน 20%

ข้อมูลดังกล่าว ยังสอดคล้องกับสถานการณ์เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัล ที่ เมตา(meta)ที่มีทั้ง “เฟซบุ๊ก-อินสตาแกรม” ครองสัดส่วนมากสุด 

2.ช่องทางติ๊กต๊อก วิดีโอที่มียอดไลก์ (Like) สูง ส่วนใหญ่จะเป็น “วิดีโอสั้น” เช่น คอนเทนต์โปรโมตสินค้าจากทางแบรนด์และไลฟ์สไตล์ของเจ้าของแบรนด์

3.ช่องทางติ๊กต๊อกยังมีจำนวนการรับชม (View) และจำนวนคอนเทนต์สูงกว่ายูทูป แต่แนวโน้มการ “เพิ่มขึ้น-ลดลง” ตลอดทั้งปีของท้ัง 2 แพลตฟอร์มมีทิศทางเหมือนกัน คือ ยอดการรับชมเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น ในเดือนมีนาคม และ “ลดลง” เรื่อย ๆ ทุกเดือน ในขณะที่การ โพสต์คอนเทนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แบรนด์ยังยึด ‘เฟซบุ๊ก-อินสตาแกรม’  สื่อสารตลาด เจาะกลุ่มเป้าหมาย 4.พื้นที่บนโซเชียลมีเดียของบัญชีทางการ มีการใช้เฟซบุ๊กเป็นหลัก โดยแบรนด์เลือกใช้เฟซบุ๊กมากสุด 99% รองลงมาคืออินสตาแกรม 73% ยูทูป 50% ติ๊กต๊อก38% และเอ็กซ์ 34%

ทั้งนี้ 95% ของแบรนด์ ยังมีบัญชีทางการอย่างน้อย 2 แพลตฟอร์ม โดยใช้ เฟซบุ๊กเป็นหลัก มีเพียงแค่ 5% ของแบรนด์เท่านั้น ที่ยังคงใช้เพียงแค่ 1 แพลตฟอร์มในการทำการตลาดกับผู้บริโภค

5.กลุ่มธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์มเฟซบุ๊กและอินสตราแกรมมากที่สุดคือห้างค้าปลีก กลุ่มห้างสรรพสินค้า(Department Store) แต่เอ็นเกจเมนต์ที่สูงที่สุดอยู่ในกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ(Cosmetics & Skincare)

6.กลุ่มธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์มเอ็กซ์(X) มากสุดคือธนาคาร แต่เอ็นเกจเมนต์ที่สูงที่สุดไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจมาร์เก็ตเพลส และอีคอมเมิร์ซ(Marketplace & E-Commerce Platform)

7.กลุ่มธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์มยูทูปมากสุดคือกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล มือถือและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์(Consumer Electronics) และธนาคารตามลำดับ

8.กลุ่มธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์มติ๊กต๊อกมากสุดคือบรรดาธุรกิจห้างค้าปลีก ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ

แบรนด์ยังยึด ‘เฟซบุ๊ก-อินสตาแกรม’  สื่อสารตลาด เจาะกลุ่มเป้าหมาย 9.กลุ่มธุรกิจที่เน้นโปรโมทแบรนด์ โดยใช้ศิลปิน คือ กลุ่มธุรกิจมาร์เก็ตเพลส และอีคอมเมิร์ซ โดยใช้แพลตฟอร์มเอ็กซ์และอินสตาแกรมควบคู่กัน

10.สำหรับ “ช่วงเวลาในการโพสต์คอนเทนต์” ของแบรนด์ในทุกแพลตฟอร์ม คือ วันจันทร์ถึงศุกร์ โพสต์ตามเวลาทำการ (Working Hours) โดยเฉพาะก่อนเวลาพักเที่ยง และก่อนเลิกงาน ส่วนเสาร์ถึงอาทิตย์จะเน้นโพสต์ช่วงครึ่งเช้า

11.ในภาพรวมแบรนด์เน้นสร้างสรรค์คอนเทนต์ ให้มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านเนื้อหาที่ตลกและสนุกสนานให้ดูเข้าถึงง่ายเรียลไทม์คอนเทนต์ รวมถึงการเกาะกระแสไวรัลต่าง ๆ สร้างความรู้สึกเป็นกันเอง และทำให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์เพิ่มขึ้น

12.ช่องทางเฟซบุ๊ก รีแอ๊คชั่น(Facebook Reaction) ถูกใช้เป็นฟังก์ชันในการโหวตเพื่อร่วมกิจกรรม และใช้แสดงความรู้สึก โดย Love คือรู้สึกดีชื่นชอบ, Haha คือขำขัน, Wow คือประหลาดใจ, Sad คือแสดงความเสียใจ ต่อการสูญเสีย, Angry คือไม่พอใจการ ให้บริการ

13.แพลตฟอร์มที่แบรนด์เลือกใช้ถัดจากเฟซบุ๊กจะเป็นไปตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในธุรกิจนั้น เช่น สกินแคร์จะใช้ติ๊กต๊อกควบคู่กับเฟซบุ๊ก ในขณะที่ธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจ ท่องเที่ยวต่างๆ(Hospitality & Travel Agency) และร้านอาหารจะใช้อินสตาแกรมควบคู่กับเฟซบุ๊ก

14.สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ได้รับยอดเข้าชมรวม (View) สูงสุดบนติ๊กต๊อก 5 อันดับ ได้แก่ 1.สกินแคร์ 2. มาร์เก็ตเพลสและอีคอมเมิร์ซ 3.เครื่องดื่ม 4. เครื่องสำอางและ 5.อาหารและขนมขลเคี้ยว(Snacks)

15.ขณะที่กลุ่มธุรกิจที่ได้รับยอดเข้าชมรวม (View) สูงสุดบนยูทูป 5 อันดับ ได้แก่ 1.เครื่องดื่ม 2. มาร์เก็ตเพลสและอีคอมเมิร์ซ 3.สินค้าเครื่องใช้ส่วนบุคคลและสกินแคร์ 4. มือถือและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และ 5. อาหารและขนมขบเคี้ยว โดยกิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การโปรโมทคลิปโฆษณาที่มีความยาว 15-30 วินาที