'โก โฮลเซลล์’ ผนึกเกษตรกรรับซื้อผลผลิต มุ่งเปิดสาขาทั่วประเทศภายในปี 71

'โก โฮลเซลล์’ ผนึกเกษตรกรรับซื้อผลผลิต มุ่งเปิดสาขาทั่วประเทศภายในปี 71

'โก โฮลเซลล์’ แบรนด์น้องใหม่ค้าส่งไทย จากเซ็นทรัล รีเทล ชูภาพ 'ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ประกอบการ' พร้อมกลยุทธ์ 'The New Choice for All' สำหรับทุกคน ประกาศความพร้อมขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี 2571  

ปักธงสาขาแรกอย่างเป็นทางการกับ “โก โฮเซลล์” (GO Wholesale) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้เข้ามารุกค้าส่งเป็นครั้งแรก จากที่ผ่านมา ได้มุ่งสยายปีกอาณาจักรค้าปลีกต่อเนื่องมาร่วม 75 ปีแล้ว โดยมีแผนขยายสาขาดังนี้

  • สาขาศรีนครินทร์ สมุทรปราการ สาขาแรก ได้ใช้งบลงทุนประมาณ 375 ล้านบาท เปิดสาขาในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ขนาดพื้นที่ 7,000 ตร.ม. มีสินค้ากว่า 20,000 รายการ โดยสาขาแห่งนี้อยู่ติดกับไทวัสดุ 
  • สาขาเชียงใหม่ เป็นสาขาที่สอง ในช่วงเดือน พ.ย. ขนาดพื้นที่ 8,000 ตร.ม. จำนวนสินค้า 20,000 รายการ โดยสาขาแห่งนี้อยู่หลัง เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
  • มีแผนขยายสาขา โก โฮลเซลล์ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2571  

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า การเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาดค้าส่งของไทย ได้วางยุทธศาสตร์ "The New Choice for All ทางเลือกใหม่สำหรับทุกคน" เพื่อสร้างผลกระทบที่ดีต่อเนื่องกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ ลูกค้าสมาชิกที่มีแหล่งซื้อสินค้าและได้รับบริการที่แตกต่างกว่าเดิม ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้า เอสเอ็มอี เกษตรกร ให้มีช่องทางใหม่ในการนำเสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น 

"โก โฮลเซลล์ ต้องการเข้าร่วมแก้ปัญหาและเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ ซัพพลายเออร์ เกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง ที่ขาดโอกาสสำคัญจากทั้งไม่มีช่องทางจำหน่ายใหม่  และถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขต่างๆ โดยบริษัทมีนโยบายรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง พร้อมร่วมสนับสนุนอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง และการจ้างงานในท้องถิ่น" 

'โก โฮลเซลล์’ ผนึกเกษตรกรรับซื้อผลผลิต มุ่งเปิดสาขาทั่วประเทศภายในปี 71

สำหรับการรับซื้อจากซัพพลายเออร์ต่างๆ ยกตัวอย่างได้แก่

  • ปลากะพงสองน้ำ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองนิยมยาตรา ผู้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด และถูกสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเขามาตีตลาด โดยบริษัทได้เข้าไปช่วยเหลือกับหน่วยงานในจังหวัด และนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายที่สาขาศรีนครินทร์ สามารถระบายผลผลิตได้ทันท่วงที มีแผนนำปลากะพงสองน้ำ ไปทำตลาดในสาขาเชียงใหม่ และสาขาอื่นๆ ต่อไป
  • ผักสลัด จากฝีมือผู้บกพร่องทางสติปัญญา ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) จ.ปทุมธานี ในใต้โครงการ 'บางพูนโมเดล' 

 

'โก โฮลเซลล์’ ผนึกเกษตรกรรับซื้อผลผลิต มุ่งเปิดสาขาทั่วประเทศภายในปี 71

  • ปลานิลแดง ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้ 'โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตปลานิลแดงสู่ตลาดขายส่ง โดยรับจำหน่ายที่สาขาเชียงใหม่สัปดาห์ละ 1,000 กิโลกรัม
  • ผลิตภัณฑ์ชีสสัญชาติไทยแบรนด์ Jartisann ซึ่งมีแหล่งผลิตที่หางดงและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ นำมาจำหน่ายในสาขาเชียงใหม่เช่นกัน

'โก โฮลเซลล์’ ผนึกเกษตรกรรับซื้อผลผลิต มุ่งเปิดสาขาทั่วประเทศภายในปี 71 นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์

พร้อมกันนี้ ยังมุ่งการจ้างงานจากคนในพื้นที่ เพื่อร่วมส่งเสริมการสร้างอาชีพ และการเพิ่มรายได้ให้แก่พื้นที่ต่างๆ โดยที่ผ่านมา 95% ของพนักงานมาจากคนในพื้นที่ อีกทั้งส่งเสริมนักศึกษาฝึกงานเข้ามาร่วมทำงานด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะแบรนด์น้องใหม่ในตลาดค้าส่ง แต่ตามแผนบริษัท จะเดินหน้าสร้างแบรนด์ "โก โฮลเซลล์" ให้มีความแข็งแกร่งต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และผู้ประกอบการในทุกกลุ่ม พร้อมทำให้ธุรกิจอาหารและโชห่วยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

'โก โฮลเซลล์’ ผนึกเกษตรกรรับซื้อผลผลิต มุ่งเปิดสาขาทั่วประเทศภายในปี 71