จีน ‘ยกเลิกเที่ยวบิน’ เข้าไทยจริงหรือ? ททท. แจง แค่คืน ‘สลอตเวลาบิน’ เท่านั้น

จีน ‘ยกเลิกเที่ยวบิน’ เข้าไทยจริงหรือ? ททท. แจง แค่คืน ‘สลอตเวลาบิน’ เท่านั้น

‘ททท.’ แจงข้อเท็จจริง เรื่องสายการบินจีน ‘ยกเลิกเที่ยวบิน’ เข้าไทย เผยเป็นแค่การขอคืน ‘สลอต’ หรือ ‘เวลาทำการบิน’ เท่านั้น ไม่ได้ยกเลิกเที่ยวบิน

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า สำหรับข้อเท็จจริงเรื่องการยกเลิกการรักษา เวลาการบิน (Slot : สลอต) ของสายการบินจีน ยังไม่ได้เป็นการยกเลิกเที่ยวบินเข้าประเทศไทย เป็นเพียงการคืนสลอตที่สายการบินได้จองเอาไว้ตามฤดูกาลการบิน เป็นไปตามการบริหารจัดการสลอตบินของแต่ละสายการบินเท่านั้น “ไม่ได้ยกเลิกเที่ยวบิน” เข้าไทยแต่อย่างใด

“ขณะนี้สายการบินจีนที่ทำการบินเข้าประเทศไทยยังมีตามปกติ และไม่ได้ส่งผลกระทบกับจำนวนเที่ยวบินที่เข้ามา”

นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ในการทำการบินของสายการบินจีน จะต้องดำเนินการภายใต้ 2 กระบวนการ ได้แก่

1. การขอ Time Slot จาก CAAC (Civil Aviation Administration of China) และ CAAT (The Civil Aviation Authority of Thailand)

2. การขอ Flying Permit จากแต่ละท่าอากาศยานที่ทำการบิน รวมถึง CAAC และ CAAT ด้วย โดย Flying Slot ของสายการบินจีนในการบินเข้าประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาลบิน คือ ตารางบินฤดูหนาว และตารางบินฤดูร้อน

โดยทั่วไป CAAC และ CAAT ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการรักษาสลอต ซึ่งสายการบินจะมีสิทธิได้รับประวัติการบิน (Historic Precedence) เมื่อสายการบินสามารถแสดงให้เห็นว่าได้ทำการบินไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการบินต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรในฤดูกาลการบินเดียวกันก่อนหน้า หากสายการบินไม่สามารถปฏิบัติตามได้จะโดนลดสลอตลง แต่เมื่อเกิดโควิด-19 ระบาด ก็ได้อนุญาตให้สายการบินสามารถคืนสลอตล่วงหน้าได้ หากคาดการณ์ว่าจะใช้ไม่หมด

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ที่จีนได้เปิดประเทศไปเมื่อต้นปี 2566 ทาง CAAC และ CAAT ได้จัดสรรเวลาการบิน (Historic Precedence) โดยอนุญาตให้สายการบินสามารถขอสลอตได้เท่ากับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิด-19 โดยมีจำนวนที่นั่งทั้งหมดกว่า 13 ล้านที่นั่ง

ทั้งนี้ สายการบินบางสายได้ขอสลอตเทียบเท่ากับปี 2562 หรือขอตามคาดการณ์ตามความต้องการของตลาด ซึ่งมีความผันผวนอย่างยิ่งในช่วงหลังโควิด-19 เพราะได้รับผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจถดถอยภายในประเทศจีน ส่งผลให้สลอตที่ได้รับในปี 2566 ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางเข้าประเทศไทย จึงมีการคืนสลอตบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งต้องคืนล่วงหน้า 4 สัปดาห์

สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้สายการบินต้องคืนสลอต มีดังนี้

1. สายการบินจีนส่วนใหญ่มักขอสลอตเต็มจำนวน ซึ่งมากเกินกว่าความต้องการที่จะบินจริง ทำให้ต้องคืนภายหลัง

2. สลอตที่ได้รับเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้รับความนิยม อาทิ ช่วงเวลาบินหลัง 24.00 น. เป็นต้นไป หรือเป็นช่วงเวลาที่มีการจราจรทางอากาศแออัด

3. บางสนามบินของจีนเป็นสนามบินทหาร อาทิ หนานหนิง เจิ้งโจว ซึ่งไม่สามารถทำการบินหลัง 24.00 น. ได้ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการภาคพื้นดินในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้ตอนนี้แต่ละสายการบินยังคงทำการบินเข้าประเทศไทยตามปกติ

อีกทั้งข้อมูลที่ได้รับจาก ททท. สำนักงานในจีนทั้ง 5 แห่ง ยังพบว่าสายการบินต่างๆ ในจีน อาทิ VietJet, China Eastern, Nok Air, 9 Air, Thai Lion Air, Air Asia และอื่นๆ มีแผนที่จะฟื้นเที่ยวบิน (Resume Flight) กลับมาทำการบินเข้าประเทศไทย รวมถึงเปิดเส้นทางบินใหม่ๆ มาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย