‘ซีพี ออลล์’ ร่วมหนุนโมเดล ‘ร้านกาแฟกรีนดีไซน์’ ในโรงเรียน

‘ซีพี ออลล์’ ร่วมหนุนโมเดล ‘ร้านกาแฟกรีนดีไซน์’ ในโรงเรียน

'ซีพี ออลล์' จับมือพาร์ทเนอร์ ร่วมสร้าง 'ร้านกาแฟกรีนดีไซน์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิล-อัปไซเคิล' แห่งแรกกับ 'ทับสะแก กรีนคาเฟ่ รักษ์โลก' ที่โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างโมเดลธุรกิจสนับสนุน โรงเรียน ชุมชน จัดการขยะ ขยายร้านกาแฟ มุ่งสร้างความยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มีธุรกิจหลักกับ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โดยในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2566 ได้มีการเปิดร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ใหม่จำนวน 176 สาขา ทำให้สิ้นไตรมาสสามที่ผ่านมา มีสาขาเปิดให้บริการรวมทั่วประเทศ 14,391 สาขา แบ่งเป็น ร้านสาขาบริษัท 7,258 สาขา สัดส่วน 50% ร้านเปิดใหม่สุทธิ 125 สาขา ในไตรมาสนี้ ร้าน SBP และร้านค้าที่ได้รับสิทธิ 7,133 สาขา สัดส่วนประมาณ 50% มีร้านเปิดใหม่ 51 สาขา

ทั้งนี้ในไตรมาสสาม ร้านสาขาส่วนใหญ่ยังเป็นร้านสาขาเดี่ยว 86% ของสาขาทั้งหมด และส่วนที่เหลือเป็นร้านในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. โดยไตรมาสสาม ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 99,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มียอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวัน เท่ากับ 79,308 บาท และยอดขายเฉลี่ยของร้านสาขาเดิมเพิ่มขึ้น 3.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มียอดซื้อต่อบิลโดยประมาณ 82 บาท จำนวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย 959 คน

ภาพรวมในไตรมาสสาม สัดส่วนรายได้ มาจากการขาย 75.4% ซึ่งมาจากสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ 24.6% มาจากสินค้าอุปโภค โดยสัดส่วนรายได้ในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค รวมทั้งมีการออกสินค้าใหม่พร้อมโปรโมชั่นของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

นอกจากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้ว อีกแนวทางที่บริษัทดำเนินการ ควบคู่กันคือ การร่วมส่งเสริมภาคธุรกิจการศึกษาในประเทศไทย และสนับสนุนดำเนินธุรกิจที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน ควบคู่กับการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม 

 

‘ซีพี ออลล์’ ร่วมหนุนโมเดล ‘ร้านกาแฟกรีนดีไซน์’ ในโรงเรียน

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมสนับสนุนการศึกษาในประเทศไทยมาต่อเนื่อง โดยได้ร่วมต่อยอดสู่โครงการใหม่ “ทับสะแก กรีนคาเฟ่ รักษ์โลก” แห่งแรก ที่โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาร้านกาแฟกรีนดีไซน์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิล-อัปไซเคิลในการออกแบบตกแต่งร้าน อาทิ หลังคาจากกล่องนม โต๊ะเก้าอี้จากถุงนม เคาน์เตอร์ร้าน รวมถึงใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและภาชนะย่อยสลายได้

สำหรับโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความโดดเด่นในด้านการจัดการขยะ สู่การสร้างร้านกาแฟกรีนดีไซน์จากวัสดุรีไซเคิล-อัปไซเคิล โดยโมเดลสามารถลดขยะจากเดือนละ 15 ตัน เหลือเพียง 2 กิโลกรัมต่อเดือน จนเป็นโมเดลที่บริษัทได้เข้าไปช่วยขยายผลสู่กว่า 750 โรงเรียนทั่วประเทศ

ทั้งนี้โครงการใหม่ บริษัทได้เข้ามาช่วยสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ อุปกรณ์ และงบประมาณ พร้อมดึงเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนในภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถังหลายรายเข้ามาช่วยสนับสนุน อาทิ ยูนิลีเวอร์, เอสไอจี คอมบลิบลอก, เทคแคร์โซลูชั่น,  เอสซีจี เคมิคอลส์ และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผนึกกำลังสร้าง กาแฟแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกขึ้นได้ พร้อมตั้งเป้าหมายจะขยายผลออกไปอย่างน้อยภูมิภาคละ 1 แห่ง อีกทั้งมีแนวคิดจะทำ Green Toilet และ Green Field กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อร่วมส่งเสริมโรงเรียนและการสร้างความยั่งยืนในการจัดการขยะ

‘ซีพี ออลล์’ ร่วมหนุนโมเดล ‘ร้านกาแฟกรีนดีไซน์’ ในโรงเรียน

ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) โดยร่วมขับเคลื่อนโครงการตามแนวคิดขององค์กร “Giving & Sharing” วางเป้าหมายดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED ผ่านการสนับสนุนโรงเรียนให้ดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner เป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด 

“ซีพี ออลล์ เป็นพลังหลักเข้าไปสนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก พร้อมให้คำแนะนำ จนเกิดการบูรณาการหลักสูตรการจัดการขยะ เพื่อต่อยอดความรู้นำสิ่งที่ถูกทิ้งมารียูส รีไซเคิล และผลิตเป็นวัสดุอินทรีย์ สร้างรายได้กลับสู่โรงเรียน ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อมอบองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่คนในชุมชน ทำให้โครงการต้นกล้าไร้ถัง ได้สร้างโมเดลการการจัดการขยะที่ทำได้จริงและยั่งยืนให้กับชุมชน และสามารถขยายไปสู่โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมต่อยอดมาสู่การสร้าง “ทับสะแก กรีนคาเฟ่ รักษ์โลก” ร้านกาแฟกรีนดีไซน์จากวัสดุอัปไซเคิลโดย ทีมซีพี ออลล์ เป็นผู้จุดประกาย กรีนคาเฟ่ ให้กับโรงเรียนอนุบาลทับสะแก แล้วช่วยคิดและพัฒนากับโรงเรียน รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรมากมาย"

‘ซีพี ออลล์’ ร่วมหนุนโมเดล ‘ร้านกาแฟกรีนดีไซน์’ ในโรงเรียน