"พาณิชย์" จับมือเกาหลีใต้ ตั้งเป้าประกาศเริ่มเจรจา FTA

"พาณิชย์" จับมือเกาหลีใต้ ตั้งเป้าประกาศเริ่มเจรจา FTA

“นภินทร” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบหารือกับรัฐมนตรีการค้า กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ โดยร่วมกันตั้งเป้าประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ต้นปีหน้า และลดภาษีนำเข้าน้ำมะพร้าวแท้เข้าไปในเกาหลีใต้ เหลือ 0%

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้พบหารือกับนายอัน ด๊อก-กึน (Mr. Ahn Deuk-Geun) รัฐมนตรีการค้าของเกาหลีใต้ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 34 โดยไทย และเกาหลีใต้ ต่างเห็นประโยชน์ของการจัดทำ FTA สองฝ่ายระหว่างกัน อันเป็นการต่อยอดการเปิดเสรีเพิ่มเติมจาก FTA ที่ไทย และเกาหลีใต้มีอยู่แล้วใน FTA อาเซียน–เกาหลีใต้ และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) โดยเฉพาะการเปิดตลาดเพิ่มเติมในสินค้าที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ลดเลิกภาษีศุลกากรระหว่างกัน 

 

ซึ่งจะช่วยขยายการค้า และการลงทุนระหว่างสองประเทศ ขณะเดียวกัน จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากเกาหลีใต้ในไทยเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเกาหลีใต้มองว่าไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้าสำคัญของเกาหลีใต้ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วน เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งออกไปยังประเทศเป้าหมายอื่นๆ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศเริ่มการเจรจา FTA ไทย-เกาหลีใต้ ดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เกาหลีใต้ ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพช่วงต้นปี 2567 

โดยได้ชักชวนให้เกาหลีใต้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ (soft power) ของเกาหลีใต้ให้แก่ไทยด้วย เนื่องจากเกาหลีใต้เป็นแบบอย่างของการดำเนินนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และเป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลก  รวมถึงยังได้เชิญชวนให้เกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีเขียวในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ของไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกาหลีใต้มีความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทย

และมีข่าวดีให้แก่เกษตรกร และผู้ส่งออกน้ำมะพร้าวของไทยว่า ไทยได้ผลักดันให้ศุลกากรของเกาหลีใต้เร่งออกประกาศเพื่อปรับภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าน้ำมะพร้าวแท้ 100% ในอัตรา 0% ภายใต้ FTA อาเซียน–เกาหลีใต้ จากเดิมที่เกาหลีใต้ปรับขึ้นภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าดังกล่าวไปอยู่ที่ 40% มาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก ทั้งนี้ คาดว่าศุลกากรของเกาหลีใต้จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2567 

ปัจจุบัน เกาหลีใต้เป็นคู่ค้าอันดับที่ 12 ของไทย โดยในช่วง 9 เดือน (มกราคม–กันยายน) ของปี 2566 มีมูลค่าการค้ารวม 11,365.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการส่งออกจากไทยมูลค่า 4,695.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นการนำเข้าจากเกาหลีใต้มูลค่า 6,670.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปยังเกาหลีใต้ ได้แก่ น้ำตาลทราย น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยาง แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม เป็นต้น และสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากเกาหลีใต้ ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์