แม็คโคร ประณามนำเข้าหมูเถื่อนทำลายเกษตรกร ยันเนื้อหมูในสาขาปลอดภัย 100%

แม็คโคร ประณามนำเข้าหมูเถื่อนทำลายเกษตรกร ยันเนื้อหมูในสาขาปลอดภัย 100%

'แม็คโคร' ร่วมประณามนำเข้าหมูเถื่อนทำลายเกษตรกร โดยยืนยันเนื้อหมูในทุกสาขาของแม็คโคร มีความโปร่งใส ปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%

แม็คโคร ประกาศร่วมประณามนำเข้าหมูเถื่อนทำลายเกษตรกร พร้อมชี้แจงกรณีข่าว บริษัทเว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี ฟู้ดส์ ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุมเมื่อเร็วๆ นี้ ในปัจจุบันทาง แม็คโคร ไม่ได้ซื้อเนื้อหมูจากบริษัทนำเข้าดังกล่าวตั้งแต่กลางปี 2022

สำหรับรายละเอียดการชี้แจงดังนี้

"แม็คโคร ย้ำจุดยืนดำเนินธุรกิจเคียงคู่ไปกับการส่งเสริมเกษตรกรมาโดยตลอด และไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฏหมาย  และขอประณามการนำเข้าหมูเถื่อนที่ผิดกฏหมาย อันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ

 

 

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการจัดซื้อสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบย้อนกลับได้ ให้กับผู้ผลิตและคู่ค้าทุกรายยึดถือปฏิบัติ พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และยินดีร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบอย่างโปร่งใส

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับ บริษัทเว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี ฟู้ดส์ ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุมเมื่อเร็วๆ นี้ แม็คโคร ขอเรียนชี้แจงว่า ในปัจจุบันทางบริษัทฯ มิได้ซื้อเนื้อหมูจากบริษัทนำเข้าดังกล่าวตั้งแต่กลางปี 2022 เนื่องจากตรวจพบสินค้าไม่ได้คุณภาพ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ยุติการสั่งซื้อสินค้า รวมถึงในเวลาต่อมาได้เลิกรับซื้อตับหมูเช่นเดียวกัน 

 

แม็คโคร ประณามนำเข้าหมูเถื่อนทำลายเกษตรกร ยันเนื้อหมูในสาขาปลอดภัย 100%

ทั้งนี้ ใบสั่งซื้อที่ปรากฏตามข่าวนั้น เป็นการสั่งซื้อในอดีต และผู้ขายมีเอกสารประกอบการนำเข้าที่ถูกต้องทั้งหมด ณ ขณะที่บริษัทฯ ทำการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว ซึ่งแม็คโครได้ตอกย้ำและตรวจสอบกับคู่ค้าทุกราย เพื่อรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดของเกษตรกรไทยจากปัญหาหมูเถื่อนที่ทำลายเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

แม็คโครขอยืนยันว่าสินค้าที่จำหน่ายในแม็คโครทุกสาขา มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ และยืนยันว่าบริษัทไม่สนับสนุนการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฏหมายในทุกรูปแบบ และยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ผิดกฏหมายทุกประการ" 

ในปัจจุบัน แม็คโคร ภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) มีสาขาเปิดให้บริการในประเทศไทยรวม 157 สาขา โดยสาขาล่าสุด ที่เปิดให้บริการใหม่คือ สาขาในจังหวัดปราจีนบุรี