คนไทยเจอ ‘เงินเดือน’ คงที่ สายบัญชี การเงิน กีฬา โตสุด จ่ายเกิน 50,000 ต่อเดือน

คนไทยเจอ ‘เงินเดือน’ คงที่ สายบัญชี การเงิน กีฬา โตสุด จ่ายเกิน 50,000 ต่อเดือน

JobsDB by SEEK สำรวจอัตราเงินเดือนทั่วเอเชีย และรายงานเปรียบเทียบข้อมูลเงินเดือนของไทย ซึ่งเป็นข้อมูลอัตราเงินเดือนที่ผู้ประกอบการระบุบนประกาศงานในฐานข้อมูล "จ๊อบส์ดีบี" ระหว่างเมษายน 2565- มีนาคม 2566 พบอัตราเงินเดือนเฉลี่ยในประเทศไทยมีแนวโน้ม “คงที่” ทุกธุรกิจ

  • เงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มสูงสุด

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมกีฬา เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตและเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 23.5% และอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดเพิ่มเป็น 52,500 บาทต่อเดือน

สายงานบัญชีและการเงิน ถือว่ามีอัตราการเติบโตสูงและมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดเพิ่มเป็น 50,000 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้น 11.1% จากปี 2565 สาเหตุมาจากการเติบโตของธุรกิจฟินเทค (Financial Technology) สินทรัพย์ดิจิทัล และการควบรวมกิจการต่างๆ ทำให้มีความต้องการจ้างงานในสายนี้มากขึ้น

นอกจากนี้ เงินเดือนเพิ่มขึ้นสูงสุด ยังมีในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นถึง 53.9%

ท่ามกลางสายงาน อุตสาหกรรมที่จ่ายเงินเดือนสูง แต่อีกด้านยังมีวิชาชีพที่ “เสี่ยง” ไม่น้อย โดยอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มี “ความเสี่ยงสูงสุด” และเงินเดือนเฉลี่ยลดลงมากที่สุดถึง 38.9% 

  • ตำแหน่งโกยเงินเดือนหลักแสนบาท!

ผลสำรวจเงินเดือนโดยแบ่งตามอุตสาหกรรม ยังพบตำแหน่งที่ได้เงินเดือนสูง เช่น อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/ไอที ผู้บริหารระดับสูงในสายงานธุรการ/ทรัพยากรบุคคล มีเงินเดือนสูงสุดที่ 125,000 บาท โดยตำแหน่งงานที่มีการติดตามการดำเนินธุรกิจ เช่น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เป็นสายงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุด

คนไทยเจอ ‘เงินเดือน’ คงที่ สายบัญชี การเงิน กีฬา โตสุด จ่ายเกิน 50,000 ต่อเดือน

สถานการณ์อัตราเงินเดือนปี 2566

อุตสาหกรรมประกันภัย ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/ไอที เงินเดือนสูงสุดที่ 125,000 บาท โดยตำแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ในบริษัท เช่น ผู้จัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ เงินเดือนสูงสุด อุตสาหกรรมที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับสูงในสายงานธุรการ/ทรัพยากรบุคคล ได้รับเงินเดือนสูงสุดที่ 107,500 บาท โดยตำแหน่งที่จัดการพนักงานในองค์กร เช่น ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลฝ่ายธุรการ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล ได้รับเงินเดือนสูงสุดในสายงาน

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ผู้บริหารระดับอาวุโสในสายงานธุรการ/ทรัพยากรบุคคล และการตลาด/การขาย เงินเดือนสูงสุดเมื่อเทียบกับระดับตำแหน่งงานเดียวกัน โดยมีเงินเดือนที่ 105,000 บาท ตำแหน่งงานที่ดูแลการดำเนินงานขององค์กร เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และการค้าขายของบริษัท เช่น ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ นวัตกรรมและดูแลธุรกิจ มีเงินเดือนสูงที่สุดในสายงาน

  • เอสเอ็มอี สู้ยิบตาดึงคนเก่ง

ทั้งนี้ เมื่อเทียบข้อมูลเชิงลึกระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และองค์กรใหญ่ พบว่า SMEs มีการจ่ายค่าตอบแทนสูงสุดให้กับอุตสาหกรรมกีฬา เฉลี่ยที่ 52,500 บาท โดยสายงานที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุดคือสายงานการผลิต, คอมพิวเตอร์ ไอที และ บัญชี การเงิน เฉลี่ยเท่ากันที่ 37,500 บาท ส่วนองค์กรใหญ่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุดให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เฉลี่ยที่ 62,500 บาท ขณะที่สายงานที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุดคือสายงานการบริการและก่อสร้าง อาคาร เฉลี่ยที่ 50,000 บาท

  • เงินก็อยากได้ แต่ขอ Work Life Balance

ดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แม้ว่าผู้หางานในประเทศไทยจะพิจารณาถึงค่าตอบแทนเป็นปัจจัยแรก แต่เทรนด์การสร้างสมดุลงานกับชีวิตก็สำคัญ หรือ Work Life Balance ถือเป็นค่านิยมของการพิจารณาเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเองมากขึ้น

คนไทยเจอ ‘เงินเดือน’ คงที่ สายบัญชี การเงิน กีฬา โตสุด จ่ายเกิน 50,000 ต่อเดือน

ดวงพร พรหมอ่อน

ทั้งนี้ จากข้อมูลระบุว่ามีผู้หางานถึง 11% ที่ปฏิเสธงานเพราะประเด็น Work Life Balance และมี 9% ที่ปฏิเสธงานเพราะปัจจัยของสถานที่และเวลาในการทำงานที่ไม่ยืดหยุ่น ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจที่พบว่า ผู้หางาน 72% ต้องการรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด (บางวันทำงานที่บ้าน และบางวันที่สำนักงาน) และ 69% ยังต้องการทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ และ 21% ต้องการทำงานแบบชั่วคราว

“ผู้ประกอบการต้องเริ่มทำความเข้าใจถึงปัจจัยที่ทำให้ผู้สมัครปฏิเสธงาน เข้าใจรูปแบบการทำงาน สถานที่ทำงาน เวลาทำงานที่ต้องการ และปรับรูปแบบการจ้างงานเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถให้เข้ามาทำงานในองค์กรอย่างยั่งยืน”