‘แม็คโคร’ เปิดวิธีบริหารทีมงาน นำพาธุรกิจค้าส่งแข็งแกร่ง มาตลอด 34 ปี

‘แม็คโคร’ เปิดวิธีบริหารทีมงาน นำพาธุรกิจค้าส่งแข็งแกร่ง มาตลอด 34 ปี

'แม็คโคร' เปิดเบื้องหลังนำพาธุรกิจค้าส่งโตต่อเนื่อง 34 ปี จากทีมงาน ผู้บริหาร ความเข้าใจลูกค้า การสนับสนุนผู้ประกอบการย่อย ผสมด้วยใช้เทคโนโลยี เพิ่มโอกาสการแข่งขัน

สำรวจธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ที่อยู่ภายใต้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บุกเบิกสร้างธุรกิจค้าส่งไทย เติบโตต่อเนื่องมาร่วม 34 ปีแล้ว และก้าวสู่ผู้นำในธุรกิจค้าส่งของประเทศไทย ซึ่ง แม็คโคร เป็นหนึ่งในธุรกิจค้าปลีก ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ 

ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา แม็คโคร ได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การบริหารของ “ธนิศร์ เจียรวนนท์” ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย โดยเข้ามาร่วมบริหารธุรกิจแห่งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 รับบทบาทในการขยายสาขาต่างประเทศ และการขับเคลื่อนธุรกิจในอินเดีย ก่อนขึ้นสู่ตำแหน่ง ซีอีโอ แม็คโคร ธุรกิจค้าส่งที่มีมูลค่าหลายแสนล้านบาท ตั้งแต่ปีก่อน

นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย เปิดเผยถึง องค์ประกอบสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ แม็คโครให้เติบโตต่อเนื่อง ตลอด 34 ปี มาจากหลายปัจจัย

ทั้งการมีทีมงานที่มีความแข็งแกร่ง โดยมีทีมทำงานที่ผสมทั้งผู้บริหารที่ทำงานมายาวนาน และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าส่ง รวมถึงมีความเข้าใจลูกค้า อีกทั้งมีทีมงานคนรุ่นใหม่ ที่มีองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาร่วมประสานพลังสร้างธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทได้วางระบบมุ่งพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมผลักดันสร้างการเติบโตไปพร้อมกัน

 

แนวทางในการพัฒนาทีมงาน จะมาจาก 4 องค์ประกอบการที่สำคัญประกอบด้วย

  • การมีความเข้าใจลูกค้า โดยพนักงานต้องรู้ความต้องการของผู้ประกอบการ การคัดเลือกสินค้าคุณภาพจากหลากหลายผู้ผลิตในประเทศ พร้อมร่วมมุ่งส่งมอบความคุ้มค่า คุ้มราคา เป้าหมายคือทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนธุรกิจ และลดค่าครองชีพ
  • การเข้าถึงทุกกลุ่มในท้องถิ่น ผ่านการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นในทุกพื้นที่ รวมนำผลผลิตทางการเกษตรและเอสเอ็มอีเข้ามาเปิดช่องทางการจำหน่าย จึงช่วยเพิ่มรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเติบโตสอดคล้องกับทุกจังหวัดที่เปิดสาขา
  • การร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งร่วมสนับสนุนโชห่วยและธุรกิจร้านอาหารรายย่อย ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ ร่วมยกระดับมาตรฐานร้านค้าปลีกให้ทันสมัย เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยแข่งขันได้ในตลาด
  • มีความเข้าใจธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาด จึงเชื่อมช่องทางการขายออนไลน์และสาขาอย่างไร้รอยต่อ (O2O หรือ Omni-Channel) ทำให้สามารถร่วมยกระดับการบริการอย่างครบวงจร  

อีกหลักแนวคิดอีกด้านที่สำคัญของบริษัทคือ “โตมาด้วยกัน โตไปด้วยกัน” จากทั้งหมด ทำให้แม็คโคร สามารถรักษาผู้นำในธุรกิจค้าส่งในเมืองไทยมายาวนาน จนถึงปัจจุบัน