บีไอจี แชร์มุมมองภาคธุรกิจ สู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยนวัตกรรม Climate Technology

บีไอจี แชร์มุมมองภาคธุรกิจ สู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยนวัตกรรม Climate Technology

บีไอจี ร่วมแชร์มุมมองภาคธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ผ่านหัวข้อสัมมนา "ClimateQuest-Overcome Challenges for Greener Tomorrow" จัดโดย PTT ExpresSo

บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี พร้อมด้วยองค์กรชั้นนำอย่าง BIG , Beacon Venture Capital, CPF Ventures ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Techsauce Global Summit 2023 งานประชุมด้านเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วนัชพร ณ เชียงใหม่ Head of New Business and Technology – BIG กล่าวในช่วงเสวนา ClimateQuest จากมุมมองขององค์กร ตอกย้ำจุดยืนของบีไอจีในการเป็น Climate Tech Company ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมจากก๊าซอุตสาหกรรมและไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำ มีการลงทุนทั่วโลกโดยบริษัทแม่ Air Products จากสหรัฐอเมริกา รวมถึงการใช้ Digital Platform ในการตรวจสอบการปล่อยคาร์บอนภายใต้กระบวนการผลิตซึ่งเป็นสาเหตุของ ภาวะโลกร้อน และการใช้นวัตกรรมที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมจากออกซิเจนเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำภายในสวนเบญจกิติ ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึงร้อยละ 50 ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมตามพันธกิจของบีไอจีในการช่วยสร้างความยั่งยืนสู่สังคมและโลก

การเสวนาครั้งนี้ บีไอจี แบ่งปันข้อมูลร่วมกับธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ Beacon Venture Capital และพลรัช วานิชกุล ผู้อำนวยการ CPF Ventures โดยทุกองค์กรต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือการมุ่งเป้า เพื่อให้บรรลุการ ลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Decarbonization Thailand)


บีไอจี แชร์มุมมองภาคธุรกิจ สู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยนวัตกรรม Climate Technology