'ศูนย์สุขภาพฯ รพ.ศิริราช' แห่งแรกที่ 'ไอซีเอส' คิกออฟ เปิดทางการ 21 ก.ค.

'ศูนย์สุขภาพฯ รพ.ศิริราช' แห่งแรกที่ 'ไอซีเอส' คิกออฟ เปิดทางการ 21 ก.ค.

ย่านค้าปลีกฝั่งธนบุรีคึกคัก 'ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์' ผนึกความร่วมมือ รพ.ศิริราช เปิดตัว 'ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต' หรือ SIRIRAJ H SOLUTIONS ครั้งแรก ชูการบริการดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย พร้อมเปิดบริการทางการ 21 ก.ค. กระตุ้นทราฟฟิกเพิ่ม

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด กล่าวว่า ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไอคอนสยาม ได้ขยายพื้นที่รีเทลสู่การเปิด "ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต" หรือ SIRIRAJ H SOLUTIONS โดยเป็นศูนย์อยู่นอกโรงพยาบาลแห่งแรก ขนาดพื้นที่ 2,902 ตร.ม. ส่งผลให้ไอซีเอส มีกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการครบทุกกลุ่ม

โครงการ ไอซีเอส (ICS) ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยเป็นศูนย์ที่เชื่อมต่อการเดินทางที่สะดวกทั้ง รถไฟฟ้าสายสีทอง การเดินทางโดยเรือ และรถยนต์ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มต่อเนื่อง

 

“ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล" คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การเลือกมาเปิดที่ไอซีเอส เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา ที่โครงการได้เปิดพื้นที่ให้ลูกค้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จึงขยายผลความร่วมมือต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้งการมีเปิดศูนย์นอกโรงพยาบาลแห่งแรก ยังช่วยกระจายความแออัดของลูกค้าที่ไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการสูงถึงวันละ 10,000 คนแล้ว

'ศูนย์สุขภาพฯ รพ.ศิริราช' แห่งแรกที่ 'ไอซีเอส' คิกออฟ เปิดทางการ 21 ก.ค.

โดยศูนย์ฯ มุ่งให้บริการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการปรึกษาดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดสำคัญ “ดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย” ตั้งแต่ คัดกรองสุขภาพ ดูแลเชิงป้องกัน เสริมสร้างสมดุล ฟื้นฟูศักยภาพ และชะลอความเสื่อม

ศ.คลินิก นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้มีคลินิกที่เข้ามาเปิดให้บริการรวม 16 คลินิก ประกอบด้วย คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป, คลินิกส่งเสริมสุขภาพ NCDs, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์ฉีดวัคซีน, คลินิกเด็กและวัยรุ่น, คลินิกสุขภาพใจ, คลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม, สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช, ศูนย์สมรรถภาพทางกีฬา, ศูนย์ถันยรักษ์, คลินิกสุขภาพเพศหญิง และคลินิกสุขภาพเพศชาย หรือ คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เปิดเป็นครั้งแรกเช่นกัน ทั้งนี้มุ่งตอบโจทย์ในเรื่องการดูแลสุขภาพ  Wellness และ Longevity ให้แก่กลุ่มลูกค้า

ทั้งนี้ SIRIRAJ H SOLUTIONS มีกำหนดเปิดให้บริการทางการวันแรก 21 ก.ค.นี้ อยู่บนชั้น 5 และชั้น 5M ของโครงการไอซีเอส โดยเปิดให้บริการในทุกวัน ตั้งแต่ 07.00-22.00 น.