เซ็นทรัลรีเทล ลงทุนเทคอีโคซิสเต็ม สร้างประสบการณ์ชอปปิงที่ดีสุดให้คนไทย

เซ็นทรัลรีเทล ลงทุนเทคอีโคซิสเต็ม สร้างประสบการณ์ชอปปิงที่ดีสุดให้คนไทย

'เซ็นทรัลรีเทล' วางระบบ อีโคซิสเต็ม ด้านไอทีอย่างครบวงจร สร้างธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง ร่วมสร้าง customer experience ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์เชื่อมต่อกันให้ดีที่สุดแก่ลูกค้า เดินหน้าสู่การเป็นโกลบอลคอมปะนี

นายโกวินทร์ กุลฤชากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรม Central Retail Digital บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ในเวทีสัมมนา "CxO Coffee Club Series Digital Empowerment - Turning Challenges into Opportunities" จัดโดย กรุงเทพธุรกิจ" และ "บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 

ในหัวข้อ Digital Next 2025 : Embracing Change and Challenges with Cloud Strategy ว่า เซ็นทรัลรีเทล ได้มีการลงทุนสร้างอีโคซิสเต็ม ด้านไอทีครบวงจร เพื่อรองรับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์

พร้อมกันนี้ได้มุ่งให้ความสำคัญกับ ดาต้า (DATA) ที่ได้รับจากลูกค้าจำนวนมาก จะนำไปจัดเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ เป็นฐานข้อมูลไว้ (storage) เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ลูกค้า (analyst) เพื่อให้ได้และวางแผนบริการ การจัดทำโปรโมชั่นต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า รวมถึงได้ใช้ AI มาร่วมบริหารจัดการ เพื่อเป้าหมายที่สำคัญในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีสุด (customer experience) ในการใช้บริการและการเลือกซื้อสินค้า

ขณะเดียวกันจะมุ่งพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถสร้างสรรค์บริการที่สอดรับกับ Personalized ของลูกค้าแต่ละคน โดยบริษัททีมงานทีมงานภายใน กับทีม "รีเทล อินโนเวชั่น" อยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ทำหน้าที่มุ่งพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เช่น บล็อกเชน และ NFT เป็นต้น รวมถึงบริการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า พร้อมกันนี้ได้วางระบบ Working Environment ให้เอื้อต่อการทำงานมากของฝ่ายนี้มากที่สุด

ทั้งนี้ในปัจจุบัน กลุ่มเซ็นทรัล ได้สร้างธุรกิจขยายตัวต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ รวมถึงในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ในระบบที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นแบบครอบคลุม 

ทิศทางของกลุ่มเซ็นทรัลที่ได้ก้าวสู่การเป็น โกลบอลคอมปะนี และมีการได้จัดทำ Strategy ในการขับเคลื่อน โดยตามแผนใน 3 ปีข้างหน้า จะเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่องและมีแผนเปิดธุรกิจในอีกหลายประเทศ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กลุ่มเซ็นทรัลได้ทำรีเทล มีศักยภาพที่แข็งแกร่ง และที่ผ่านมา ได้มีการไปซื้อห้างต่างประเทศ ทำให้มีองค์ความรู้ (Know how) ต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้กับห้างในต่างประเทศได้ และเมื่อมีการนำไปใช้ทำให้ยอดขายห้างต่างประเทศ มีการเติบโต และมีการขยายตัวที่ดีต่อเนื่อง

“กลยุทธ์ขับเคลื่อนนับจากนี้ จะนำมาจาก การวางรากฐานระบบเทคโนโลยีไว้รองรับอยู่แล้ว เพื่อร่วมดูแลทั้งลูกค้า พนักงานที่มีอยู่กว่า 30,000 คน และการเดินหน้าธุรกิจ โดยเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มีข้อมูลถูกต้อง เพื่อสร้างผลดีต่อลูกค้า และทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว”