กรมการท่องเที่ยว บุกเทศกาลหนังเมืองคานส์ ดึงผู้สร้างจากยุโรปถ่ายทำในไทย

กรมการท่องเที่ยว บุกเทศกาลหนังเมืองคานส์ ดึงผู้สร้างจากยุโรปถ่ายทำในไทย

'กรมการท่องเที่ยว' ผนึกกระทรวงวัฒนธรรม-พาณิชย์ ออกบูธนิทรรศการประเทศไทย ในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ 76 นำเสนอโลเกชันถ่ายทำภาพยนตร์ของไทยที่มีศักยภาพ พร้อมต้อนรับกองถ่ายต่างประเทศ คาดมีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธกว่า 750 ราย นำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า 1,200 ล้านบาท

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองคานส์ (Cannes Film Festival 2023) ครั้งที่ 76 ระหว่างวันที่ 16 - 27 พ.ค. 2566

งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์เป็นงานเทศกาลภาพยนตร์ลำดับต้นๆ ของโลกที่มีผู้สนใจ และเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้าง ผู้ผลิตภาพยนตร์ในทวีปยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีกำลังซื้อสูง จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะเน้นย้ำศักยภาพและความพร้อมในการรองรับคณะถ่ายทำจากต่างประเทศ

โดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยในตลาดโลก ออกคูหานิทรรศการในนามประเทศไทย (Thailand Pavilion) เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยมาร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า การออกคูหานิทรรศการประเทศไทย ณ International Village ครั้งนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมต้อนรับกองถ่ายต่างประเทศ ความสามารถของทีมงานชาวไทย ผลงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย โรงแรมที่พักที่พร้อมรองรับกองถ่ายทำ การเดินทางที่สะดวกสบาย อุปกรณ์การถ่ายทำที่ทันสมัย การพักผ่อนท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังการถ่ายทำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ในทวีปยุโรป

นอกจากนี้ ยังได้มีการแถลงความสำเร็จในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกของประเทศไทย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และงานเลี้ยงผู้ผลิตภาพยนตร์ (Thailand Happy Hour) รวมทั้งการเสวนาของผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศกับผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อแนะนำเชิญชวนให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

โดยจากสถิติปี 2565 พบว่า มีผู้สร้างภาพยนตร์จากทวีปยุโรปเดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 95 เรื่อง สร้างรายได้กว่า 828 ล้านบาท และมีผู้สร้างภาพยนตร์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยจำนวน 19 เรื่อง สร้างรายได้กว่า 193 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศที่สร้างรายได้ จากการถ่ายทำภาพยนตร์มากที่สุดในปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

 กรมการท่องเที่ยวคาดว่า การเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ (Cannes Film Festival) ครั้งนี้ จะมีผู้เข้าเยี่ยมชมคูหานิทรรศการของประเทศไทย จำนวนกว่า 750 ราย และนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยกว่า 1,200 ล้านบาท อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยในภาพรวม ทั้งการจ้างงานและกระจายรายได้สู่บุคลากรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการไทยให้มีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนยกระดับคุณภาพ การให้บริการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยสู่ระดับสากล พร้อมกันนี้ เมื่อภาพความสวยงามและเสน่ห์ของประเทศไทยได้ปรากฏสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกผ่านสื่อภาพยนตร์แล้ว จะเกิดการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ นำรายได้สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป