"ทีเส็บ" ปลุกประชุมเมืองไทยเร่งฟื้น ศก. ดันรายได้ไมซ์ในประเทศ 5.9 หมื่นล้าน

"ทีเส็บ" ปลุกประชุมเมืองไทยเร่งฟื้น ศก.  ดันรายได้ไมซ์ในประเทศ 5.9 หมื่นล้าน

ช่วงวิกฤติโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สะท้อนภาพความสำคัญของการบริโภคและเดินทางภายในประเทศ เห็นได้จากตลาดใหญ่อย่างจีนและญี่ปุ่น ที่มีกระแสการเดินทางภายในประเทศเป็นหลักค้ำยัน! สร้างรายได้หล่อเลี้ยงประคองผู้ประกอบการ ในภาวะตลาดต่างชาติยังเผชิญข้อจำกัดการเดินทาง

นักเดินทางไมซ์ (MICE: การประชุม เดินทางเพื่อเป็นรางวัล สัมมนา และแสดงสินค้า) ชาวไทย จึงเป็นตลาดที่ทาง “สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)” หรือ ทีเส็บ มุ่งขยายฐานรายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้วยการเปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” ให้งบสนับสนุนองค์กร จัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศจำนวน 1,000 กลุ่ม หวังสร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้ให้การสนับสนุนหน่วยงาน หรือองค์กรที่ดำเนินการจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 โดยในปี 2566 นี้ ทีเส็บได้เดินหน้าให้การสนับสนุนต่อภายใต้ชื่อโครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” เพื่อเร่งกระตุ้นนักเดินทางไมซ์และสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใช้กลไก “การสนับสนุน” เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการจัดงานไมซ์ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ทุกภูมิภาคอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไมซ์ ชุมชน รวมถึงธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ได้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ก่อเกิดเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

\"ทีเส็บ\" ปลุกประชุมเมืองไทยเร่งฟื้น ศก.  ดันรายได้ไมซ์ในประเทศ 5.9 หมื่นล้าน

โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” ถือเป็นโครงการสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดงานไมซ์ให้แก่ผู้ประกอบการและนิติบุคคลตามกฎหมายที่มีแผนการจัดการประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ โดยต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน 7 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมการประชุม (Meetings) กิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) กิจกรรมสัมมนา (Seminars) กิจกรรมการอบรม (Training) กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) และกิจกรรมศึกษาดูงาน (Field trip)

“ทีเส็บตั้งเป้าหมายมีองค์กรสมัครเข้าร่วมขอรับการสนับสนุน 1,000 กลุ่ม มีจำนวนนักเดินทางไมซ์กว่า 30,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท สร้างผลทางกระทบทางเศรษฐกิจ 180 ล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (GDP Contribution) 101 ล้านบาท รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 6 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงาน 120 อัตรา”

สำหรับเงื่อนไขการสนับสนุน มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.งบสนับสนุนไม่เกิน 15,000 บาท ให้การสนับสนุนจำนวน 650 กลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 1 วัน และ 2. งบสนับสนุนไม่เกิน 30,000 บาท ให้การสนับสนุนจำนวน 350 กลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน โดยขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-22 ส.ค.2566

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องจัดกิจกรรมนอกสถานที่ตั้งขององค์กร สามารถจัดงานได้ทั้งในโรงแรม สถานที่จัดงานพิเศษ และชุมชนทั่วทุกภูมิภาคภายในประเทศ โดยจะต้องเลือกสถานที่จัดงานที่มีฐานข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ www.thaimiceconnect.com ของทีเส็บอย่างน้อย 1 แห่ง และการจัดกิจกรรมจะต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็น นิติบุคคลตามกฎหมาย ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน สมาคม และมูลนิธิ หรือ ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ บริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ หรือ Destination Management Company (DMC) บริษัทรับจัดการประชุม บริษัทนำเที่ยว โรงแรม หรือสถานที่จัดงาน โดยต้องเป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย สมาคมโรงแรมในภูมิภาคหรือจังหวัด หรือสมาคมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมไปถึงโรงแรมหรือสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards : TMVS) หรือ มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standards :  AMVS)

\"ทีเส็บ\" ปลุกประชุมเมืองไทยเร่งฟื้น ศก.  ดันรายได้ไมซ์ในประเทศ 5.9 หมื่นล้าน

“การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ ด้วยโครงการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย จะเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและเกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ในทุกภูมิภาค” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของตลาดไมซ์ภายในประเทศในปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.2565 - ก.ย. 2566) เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีนักเดินทางไมซ์ในประเทศ 17,790,000 คน สร้างรายได้ 59,000 ล้านบาท”

ขณะที่ตลาด “ไมซ์ต่างชาติ” ปีงบประมาณ 2566 ทีเส็บตั้งเป้าดึงนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ 760,000 คน รายได้ 50,000 ล้านบาท ส่งผลให้เป้าหมายการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2566 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีนักเดินทางไมซ์จากทั้งตลาดในและต่างประเทศรวมจำนวน 18,550,000 คน สร้างรายได้รวม 109,000 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.-ธ.ค.2565) มีจำนวนนักเดินทางไมซ์รวมทั้งสิ้น 7,934,099 คน สร้างรายได้ 28,528 ล้านบาท โดยเป็นนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ 183,618 คน สร้างรายได้ 12,028 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มงานแสดงสินค้าจำนวน 97,015 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำรายได้สูงสุด 6,876 ล้านบาท ตามมาด้วยกลุ่มประชุมองค์กรจำนวน 55,687 คน รายได้ 3,238 ล้านบาท กลุ่มประชุมวิชาชีพจำนวน 17,653 คน รายได้ 1,063 ล้านบาท และกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจำนวน 13,263 คน รายได้ 851 ล้านบาท

ด้านนักเดินทางไมซ์ในประเทศมีจำนวนรวม 7,750,481 คน สร้างรายได้ 16,500 ล้านบาท มีกลุ่มงานแสดงสินค้าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดจำนวน 7,308,525 คน สร้างรายได้ 14,815 ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มประชุมวิชาชีพจำนวน 304,826 คน รายได้ 1,109 ล้านบาท กลุ่มประชุมองค์กรจำนวน 129,054 คน รายได้ 537 ล้านบาท และกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจำนวน 8,076 คน รายได้ 39 ล้านบาท