‘จ๊อบส์ดีบี’ เผยสายงานเลิกจ้างช่วงโควิด กลับมารับคนแล้ว แต่เป็นชั่วคราว!

‘จ๊อบส์ดีบี’ เผยสายงานเลิกจ้างช่วงโควิด  กลับมารับคนแล้ว แต่เป็นชั่วคราว!

การจ้างงาน-เลิกจ้าง ปีหน้าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย หรือทิศทางเป็นอย่างไร ต้องส่อง “แนวโน้มสถานการณ์การจ้างงาน ผลตอบแทน และสวัสดิการ ปี 2565-2566” ที่ "จ๊อบส์ดีบี" ทำการสำรวจองค์กรธุรกิจไทย วางแผนด้านสรรพกำลังคนอย่างไร หลังโควิดคลี่คลาย

งานคือเงิน และเงินบันดาลสุข แต่ช่วงวิกฤติโควิด-19 ระบาดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจได้รับผลกระทบจากการค้าขายสินค้าไม่ได้ หรือยอดขายลดลง แต่มี “ต้นทุนคงที่” โดยเฉพาะการจ้างงานต้องแบกรับ เมื่อไม่ไหว หรือต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การลดคน เลิกจ้าง จึงเกิดขึ้นในวงกว้าง

ทว่า ล่าสุด สถานการณ์ “จ้างงาน” เริ่มกลับมาคึกคักแล้ว “จ๊อบส์ดีบี”(JobsDB) แพลตฟอร์มหางานชั้นนำของประเทศไทยภายใต้การบริหารของกลุ่ม SEEK ทำการสำรวจ “แนวโน้มสถานการณ์การจ้างงาน ผลตอบแทน และสวัสดิการ ปี 2565-2566” กับบริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็กในประเทศไทยจำนวน 429 บริษัท โดยสัดส่วน 48% เป็นองค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 160 คน พบข้อมูลน่าสนใจหลายประการ ดังนี้

1.สายงานที่เผชิญการเลิกจ้างช่วงโควิด กำลังกลับมาเป็นที่ต้องการอีกครั้ง และเป็นการจ้างแบบ “เต็มเวลา” เช่น สายงานบัญชี การบริหารผลิตภัณฑ์ ธุรการและทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการลูกค้า

2.งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า เป็นสายงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเทคโนโลยีการทำงานระยะไกล หรือผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ และมีวัฒนธรรมการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งภายหลังจากสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย ตำแหน่งงานส่วนใหญ่ในสายงานนี้จะได้รับการว่า “จ้างแบบพนักงานชั่วคราว”

3.บริษัทส่วนใหญ่ที่ร่วมทำแบบสำรวจจะจ้างงานพนักงานแบบเต็มเวลา ส่วนช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มี 1 ใน 5 บริษัทที่ “เลิกจ้างพนักงาน” อย่างน้อยหนึ่งคน

‘จ๊อบส์ดีบี’ เผยสายงานเลิกจ้างช่วงโควิด  กลับมารับคนแล้ว แต่เป็นชั่วคราว! 4.บริษัทขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะจ้างงานพนักงานประจำแบบเต็มเวลาเพิ่มในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะสายงานการขาย การพัฒนาธุรกิจที่ 21% การบริหารผลิตภัณฑ์ 18% และไอที 17%

นอกจากนี้ แนวโน้มยังพบว่ามีบริษัทอย่างน้อย 3 ใน 5 บริษัท “วางแผนเพิ่มแรงงาน” แต่เป็นรูปแบบของการ “คงจำนวนพนักงานชั่วคราวและปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงทำงาน” ของพนักงานเหล่านี้แทน สะท้อนสัญญาณว่าบริษัทขนาดเล็กส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ายอดขายและความต้องการสินค้าและบริการจะเพิ่มขึ้น

แต่อีกด้านทำให้เห็นองค์กรมีความยืดหยุ่นในการจ้างงาน โดยไม่เน้นจ้างประจำ ซึ่งถือเป็นการรองรับบริบทธุรกิจที่เผชิญความไม่แน่นอน(FYI)

อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณจากบริษัทราว 4% ที่วางแผน “ลด” จำนวนพนักงานชั่วคราว

5. สายงาน 3 อันดับสูงสุด เป็นสายงานที่ถูกจ้างเป็นพนักงานชั่วคราว ได้แก่ สายงานการผลิต การบริการลูกค้า และฝ่ายธุรการและทรัพยากรบุคคล

ดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ฉายภาพว่า สถานการณ์การจ้างงานจากบริษัทต่าง ๆ เริ่มกลับมาคึกคักเหมือนก่อนช่วงเกิดโควิดระบาด โดยเฉพาะการจ้างงานพนักงานชั่วคราวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงการแข่งขันเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถยังคงสูง

‘จ๊อบส์ดีบี’ เผยสายงานเลิกจ้างช่วงโควิด  กลับมารับคนแล้ว แต่เป็นชั่วคราว! ทั้งนี้ องค์กรที่จ๊อบส์ดีบี ทำแบบสำรวจมองปัจจัยที่จะดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานด้วย นอกจาก “เงินเดือน” ยังมีค่าตอบแทน สวัสดิการ วันหยุดพิเศษ เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณามากขึ้น ดังนั้นจึงพบ 8 ใน 10 บริษัท มีการให้โบนัสตามผลงาน โบนัสตามสัญญาหรือการันตี ทว่า การ “เลื่อนตำแหน่ง” ให้พนักงานยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดึงดูดพนักงาน อีกด้านยังมีบริษัทที่มอบสวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซึ่งรวมค่าที่พักและเงินกู้ โดยอีก 12 เดือนข้างหน้า จะปรับเพิ่มขึ้น 2-3% ด้วย

“การจ้างงานในประเทศไทย กลับไปสู่สภาวะปกติเหมือนก่อนเกิดโรคระบาดแล้ว ทำให้การแข่งขันเพื่อช่วงชิงคนที่มีความสามารถก็จะเข้มข้นขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องวางกลยุทธ์ในการดึงดูดและการรักษาบุคลากรไว้ให้ได้ รวมถึงการให้ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และโปรแกรมอื่น ๆ ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์การทำงาน”

ส่วนแนวโน้มการทำงานในอนาคต คาดว่าจะเกิดการปรับตัว มีการนำระบบดิจิทัลมาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน