ชง ครม. ของบ 8.7 พันล้าน กระตุ้นท่องเที่ยว ดัน "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" คิกออฟ

ชง ครม. ของบ 8.7 พันล้าน กระตุ้นท่องเที่ยว ดัน "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" คิกออฟ

กระทรวงท่องเที่ยวฯ ชง ครม. ของบ 8.7 พันล้าน เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เดินหน้า “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” วงเงิน 7.2 พันล้าน 2 ล้านสิทธิใหม่ และ “มาตรการ TSP” วงเงิน 1.5 ล้าน ดันรายได้ปีหน้าแตะ 2.4 ล้านล้าน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.จะเสนอของบประมาณโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” ตามมาตรการของขวัญปีใหม่ จำนวน 2 ล้านสิทธิ วงเงิน 7,200 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาจากต้นทุนค่าใช้จ่าย 3,600 บาทต่อคน ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาวันที่ 22 พ.ย.นี้ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 พ.ย.

สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ใช้ได้เฉพาะค่าที่พักและคูปองใช้จ่าย โดยมอบส่วนลดที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 10 ห้องหรือคืนต่อคน และคูปองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจ่ายค่าอาหารและท่องเที่ยว มอบส่วนลด 40% สูงสุดไม่เกิน 600 บาท/ห้อง/วัน ส่วนสิทธิขอคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินที่เคยให้ในโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1-4 ส่วนขยายนั้น จะถูกตัดออกไป ไม่มีในเฟส 5 แล้ว

“ระยะเวลาดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 อยู่ที่ 6 เดือน จะเริ่มเมื่อไรนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ครม. หากเริ่ม ม.ค. จะสิ้นสุด มิ.ย.2566 ให้ครอบคลุมวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นพีคซีซั่นที่นักท่องเที่ยวไทยออกไปเที่ยวต่างประเทศจำนวนมาก จึงต้องมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ตรึงคนไทยให้เที่ยวในประเทศ”

ททท. คาดว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จะทำให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 18,000 ล้านบาท สนับสนุนการฟื้นตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศด้วย

นอกจากนี้ ททท.จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อดำเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว (Tourism Stimulus Package: TSP) แบ่งเป็นสำหรับส่งเสริมตลาดต่างประเทศ 1,000 ล้านบาท อีก 500 ล้านบาท ใช้ส่งเสริมตลาดในประเทศ เพื่อสร้างรายได้รวมจากการท่องเที่ยวปี 2566 ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านล้านบาท คิดเป็น 80% ของรายได้รวมการท่องเที่ยวของไทยในปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19 และสนับสนุนปีท่องเที่ยวไทย 2565-2566 ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกถดถอย ปัญหาเงินเฟ้อและราคาพลังงานที่สูงขึ้น กำลังกลายเป็นวิกฤติค่าครองชีพ รวมถึงค่าเงินที่ผันผวน

“TSP ถือเป็นมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวชุดใหม่ ทดแทนมาตรการบูสเตอร์ช็อตเดิม ที่เคยเสนอของบประมาณไปก่อนหน้านี้ 1,000 ล้านบาท”

โดยวางระยะดำเนินมาตรการ TSP ตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย.2566  สนับสนุนการฟื้นตัวและฟื้นฟูประเทศด้วยการท่องเที่ยว  เน้นขับเคลื่อนยอดขาย กระตุ้นดีมานด์ ลดต้นทุนการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความถี่ในการเดินทาง เพิ่มวันพักค้าง กระตุ้นการใช้จ่าย ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่ที่มีความหมาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ผ่านสินค้าเชิงประสบการณ์ที่มีทรงคุณค่าและยั่งยืน

ภายใต้ 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. Local to Global จากซอฟต์พาวเวอร์ สู่ประสบการณ์เดินทางที่มีความหมาย 2. Go Local New Chapters ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างสินค้าเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืน และ 3. New Demand Booster กิจกรรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นตลาดทั้งในและต่างประเทศ ลดต้นทุนการเดินทาง เพิ่มโอกาสในการท่องเที่ยวในประเทศ สนับสนุนปีท่องเที่ยวไทย 2565-2566 อย่างเป็นรูปธรรม

“ทั้งมาตรการของขวัญปีใหม่ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว TSP  รวมเป็นวงเงินขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 8,700 ล้านบาท”