สิ่งที่เจ้าของกิจการอยากให้พนักงาน “รับรู้” แต่พนักงานไม่อยาก ”รับฟัง”!?

สิ่งที่เจ้าของกิจการอยากให้พนักงาน “รับรู้” แต่พนักงานไม่อยาก ”รับฟัง”!?

เจ้าของกิจการทุกที่ทุกคน ต่างก็อยากให้พนักงานทุกคนทุกหน่วยงาน รับรู้-เข้าใจ-นำไปปฏิบัติ ในสิ่งที่เป็นเป้าหมายและนโยบายของเจ้าของ

Intro…

เจ้าของกิจการทุกที่ทุกคน ต่างก็อยากให้พนักงานทุกคนทุกหน่วยงาน รับรู้-เข้าใจ-นำไปปฏิบัติ ในสิ่งที่เป็นเป้าหมายและนโยบายของเจ้าของ

แต่พนักงานส่วนมาก กลับไม่อยาก ไม่สนใจ ที่จะรับฟัง หรือนำไปปฏิบัติ เพราะอะไร? ก็ต้องมาเริ่มต้นกันที่…

Part.1.ความต้องการ”พื้นฐาน”ของเจ้าของกิจการ

ความต้องการของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้นำองค์กรทุกที่หนีไม่พ้นในเรื่องหลักๆคือ

1.1.ธุรกิจมีรายได้ มีการเจริญเติบโต เป็นความต้องการพื้นฐานหลักของทุกธุรกิจ (แต่ปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจมีรายได้และมีการเจริญเติบโต มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน โดยจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด อยู่ที่เจ้าของธุรกิจ)

1.2.ทีมงานทุกคนทุกหน่วยงานมีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย

และทีมงานทุกหน่วยงานทุกคนมีความทุ่มเทให้กับงาน

 1.3.ทีมงานทุกคนทุกหน่วยงาน….ไม่มีปัญหาภายในและปัญหาระหว่างหน่วยงาน

1.4.ทีมงานมีอัตราการลาออกน้อย หรือแทบไม่มีเลยยิ่งดี!

1.5.ทีมงานทุกคนทุกหน่วยงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

1.6.ทีมงานทุกคนทุกหน่วยงาน พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา

Part.2.ข้อสังเกตุ…..ความต้องการ”พื้นฐาน”ของเจ้าของกิจการ…

เอาแค่ 6 ข้อหลักๆ เท่านี้ก็พอ องค์กรใดที่พนักงานทุกคนทุกหน่วยงานมีครบทั้ง 6 ข้อ ก็ถือได้ว่าเจ้าของกิจการทำบุญสะสมมาหลายชาติภพถึงทำให้พนักงานมีครบทั้ง 6 ข้อในสิ่งที่ต้องการ!

แต่ในชีวิตจริง ในแต่ละองค์กร เจ้าของกิจการจะได้เพียงไม่กี่ข้อจากความต้องการพื้นฐานหลักทั้ง 6 ข้อนี้ (หรือแทบไม่ได้เลยซักข้อด้วยซ้ำ)!?

คำถามคือ เพราะอะไร ความต้องการทั้ง 6 ข้อของเจ้าของกิจการ จึงมักไม่ได้รับการตอบสนองจาก”พนักงานส่วนมาก!?

ก็ต้องมาดูความต้องการพื้นฐานหลักๆของพนักงานเปรียบเทียบแล้วอาจพบคำตอบ!

Part.3.ความต้องการ "พื้นฐาน" ของพนักงาน

ความต้องการของพนักงานทุกที่ หนีไม่พ้นในเรื่องหลักๆคือ

3.1.รายได้ที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ที่เลี้ยงชีพได้ (ไม่จำเป็นต้องเป็นรายได้ที่มากแบบเว่อร์วังอลังการสูงกว่าที่อื่นหลายเท่า แต่ก็ไม่ควรน้อยหรือต่ำกว่าที่อื่นในธุรกิจเดียวกันแบบน่าเกลียด!)

3.2.ได้เรียนรู้-พัฒนาตนเอง และมีโอกาสเติบโตในสายงาน

3.3.ได้รับการประเมินผลงานที่ยุติธรรม

3.4.เพื่อนร่วมงานที่ดี

3.5.หัวหน้างานหรือเจ้านายที่ดี หรือเข้าใจลูกน้องเห็นคุณค่าของลูกน้อง

Part.4.ข้อสังเกตุ…..ความต้องการ”พื้นฐาน”ของพนักงาน…

เอาเพียงแค่ 5 ข้อก็พอ(จำนวนข้อหลักๆของความต้องการของพนักงานไม่จำเป็นต้องเท่ากับเจ้าของกิจการที่มี 6 ข้อ จะได้ไม่เป็นการปีนเกลียวกัน!)

คำถามคือ จะมีกี่ที่ ที่พนักงานได้รับครบทั้ง 5 ข้อนี้!? แต่น่าจะมีหลายที่ ที่พนักงานแทบไม่ได้รับเลยซักข้อจาก5ข้อนี้ หรือได้รับอย่างมากก็แค่ข้อสองข้อก็บุญแล้ว!

Part.5.เพราะมันคือความแตกต่าง!?

ลองเปรียบเทียบ ความต้องการของ “เจ้าของกิจการ” กับความต้องการของ "พนักงาน"

ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะมีความแตกต่าง เพราะอยู่ในสถานะที่แตกต่างกัน

ไม่ใช่เรื่องผิดที่เจ้าของกิจการจะมีความต้องการแบบนั้น และไม่ใช่เรื่องแปลกที่พนักงานส่วนมากก็จะมีความต้องการในแบบของพนักงานเช่นกัน

แล้วปัญหามันอยู่ตรงไหน!?

Part.6.ปัญหามันอยู่ตรงที่….

สิ่งที่เจ้าของกิจการต้องการทั้ง6ข้อนั้น สื่อสารอย่างไรกับพนักงานทุกระดับ!? (ประเด็นนี้น่าคิดนะครับ เพราะส่วนมากเอาง่ายเข้าว่า คือ ติดประกาศ หรือบอกเป็นลายลักษณ์อักษรคล้ายคำสั่ง หรือไม่ก็ฝากผู้จัดการแต่ละหน่วยงานไปบอก (หรือสั่ง) ให้พนักงาน รับรู้และรับทราบ!

ถ้าสื่อสารตามลักษณะนั้น ไม่ต้องแปลกใจที่พนักงานจะไม่สนในที่จะ “รับรู้-รับฟัง”!

เรื่องที่น่าคิดต่อมาก็คือ…..

เจ้าของกิจการได้ “สนใจและใส่ใจ”ในความต้องการแต่ละข้อของพนักงานบ้างหรือไม่?

(หรือคิดว่า เป็นเจ้าของกิจการ ไม่จำเป็นต้องใส่ใจ แค่สนใจความต้องการของตัวเองก็พอแล้ว เพราะเราคือเจ้าของเงิน เจ้าของกิจการ!?)

ไม่ได้หมายความว่า เจ้าของกิจการต้องเอาอก เอาใจ ตามใจพนักงานตามความต้องการนั้น

สิ่งที่พนักงานต้องการก็เพียงแค่ เจ้าของกิจการ “รับรู้-เข้าใจ-ใส่ใจ”บ้าง

ส่วนจะตอบสนองความต้องการของพนักงานได้มากหรือน้อย อาจจะไม่สำคัญเท่ากับ ความตั้งใจ ความใส่ใจของเจ้าของกิจการที่มีกับพนักงาน!

Part.7.ตรรกะธรรมชาติในเรื่องของคน

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนและพัฒนามากไปเช่นไร แต่ความต้องการตามธรรมชาติของคน “จะตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับเช่นนั้น!”

จึงไม่ต้องแปลกใจ ที่ เจ้าของกิจการบางที่ ใส่ใจ พยายามตอบสนองความต้องการของพนักงานอย่างเหมาะสม แบบสมเหตุสมผล พนักงานก็จะพยายามตอบสนองความต้องการของเจ้าของกิจการอย่างเต็มที่เช่นกัน

และที่ใดที่เจ้าของกิจการลงมาถึงหัวหน้างาน ไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้สนใจ ไม่ตอบสนองความต้องการของพนักงานแบบที่ควรจะเป็น

พนักงานแทบทั้งหมดของที่นั่น….ก็จะไม่ “รับรู้-สนใจ” ความต้องการของเจ้าของกิจการในแต่ละข้อเช่นกัน แค่ทำงานไปวันๆรอโอกาสออกไปอยู่ที่ชอบที่ชอบ เอ๊ย!ไม่ใช่ รอไปอยู่ในที่ที่ดีกว่า

เรื่องทั้งหมด มันก็แค่นั้นแหละ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย!