“ซ่อม-เสริม-สร้าง”สำหรับใช้กับทุกองค์กร ทุกสถานการณ์

“ซ่อม-เสริม-สร้าง”สำหรับใช้กับทุกองค์กร ทุกสถานการณ์

จุดที่ท่านไม่ “สร้าง” ในวันนี้ จะทำให้ท่านสูญเสียโอกาส หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างที่คาดไม่ถึงจากคู่แข่งหน้าใหม่ คู่แข่งรายใหญ่ที่มาจากจีน ที่กำลังทยอยเข้าโจมตี ยึดกุม มาครอบครองหลายธุรกิจในปัจจุบัน!?

Part.1.“ซ่อม-เสริม-สร้าง” 

สามคำนี้สามารถนำไปปรับใช้กับงานในองค์กรได้มากเกินกว่าที่จะคาดคิด ซ่อม-เสริม-สร้าง ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ไม่ว่าองค์กรจะอยู่ในสภาวะปกติ สภาวะวิกฤติ หรืออยู่ในช่วงเติบโตก็ตาม...

Part.2.ซ่อม-เสริม-สร้าง กับหน่วยงาน/องค์ที่อยู่ในสภาวะปกติ

ถึงแม้องค์กรของท่านจะอยู่ในสภาวะปกติ ไม่ถดถอย แต่ก็ไม่ได้เติบโตอะไร ไม่ได้หมายความว่า องค์กรของท่านจะสามารถอยู่ในสภาวะแบบนี้ได้ตลอดไป!

“ซ่อม” สามารถนำมาใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่อยู่ในสภาวะปกติได้ โดยวิเคราะห์ดูว่า สิ่งที่ท่านเห็น เป็นสิ่งที่ปกติจริงหรือไม่? ยังมีจุดใดที่สามารถ “ซ่อมในวันนี้ เพื่อให้ดีขึ้น” แล้วต่อเนื่องด้วยการ “เสริม” เพื่อ “สร้างให้แข็งแกร่ง” กว่าที่เป็นอยู่

ตัวอย่างเช่น องค์กรหรือหน่วยงานของท่านอยู่ในสภาวะปกติ แต่ท่านมองและวิเคราะห์แล้วว่า ในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถทำให้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลดต้นทุนเวลาและค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นได้ ก็เป็นสิ่งที่ควร “ซ่อม” เพื่อ “เสริม” ให้ส่วนนั้น “สร้าง” ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

หรืออีกตัวอย่าง ในเรื่องการขาย อย่าคิดว่าตัวเลขยอดขายจะอยู่ตัวแบบนั้นตลอดไป เพราะคู่แข่งรายเดิม

และคู่แข่งหน้าใหม่ๆ พร้อมที่จะเข้ามาแย่งชิงยอดขายได้ตลอดเวลา เรื่องที่สามารถซ่อมได้ก็คือ ยกระดับการขายของทีมขายทุกช่องทาง เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าเดิมให้กับทีมขายทุกช่องทาง พร้อมทั้ง “เสริม” ทักษะการขาย ในการหาลูกค้าใหม่ๆให้กับการขายทุกช่องทาง

Part.3.ซ่อม-เสริม-สร้าง กับหน่วยงาน/องค์ที่อยู่ในสภาวะเติบโต

ยิ่งองค์กรหรือธุรกิจของท่านอยู่ในสภาวะเติบโต โดยเฉพาะเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในเรื่องยอดขาย และการขยับขยายทีมงานเพิ่มในปริมาณมาก ยิ่งจำเป็นต้อง “ซ่อม-เสริม-สร้าง”!

เพราะหลายธุรกิจหลายบริษัทเคยได้รับบทเรียนจนองค์กรแทบล่มสลาย เพราะมัวแต่ขยายตัว เพลิดเพลินกับยอดขายจนละเลยหรือไม่มีเวลามา ซ่อม-เสริม-สร้าง

จุดแรกที่ต้องทำคือ ซ่อมโครงสร้าง ปรับโครงสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง รองรับการเติบโตของยอดขายและกำลังคน เพราะถ้าไม่เริ่มปรับตรงนี้ องค์กรจะพังได้ง่ายมากเพราะฐานไม่แน่น ยุ่งจนบริหารแบบวันต่อวัน

เมื่อเจอปัญหาใหญ่ๆกระแทกใส่แค่ครั้งสองครั้ง องค์กรก็สามารถล้มครืนได้อย่างง่ายดาย เพราะขยายตัวแต่ฐานไม่แน่น!

เมื่อซ่อมแล้วต้องเสริมและสร้างทีมบริหารที่แข็งแกร่ง เสริมบรรดาฝ่ายจัดการที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญรองรับธุรกิจที่ขยายตัว เพราะถ้าไม่ทำแบบนี้จะเละเหมือนหลายที่ ที่ธุรกิจขยายตัวแต่หาหรือสร้างคนไม่ทัน ก็โปรโมทคนที่ไม่มีประสบการณ์ขึ้นเป็นผู้จัดการ แต่ไม่สามารถบริหารจัดการอะไรได้ กลายเป็นองค์กรที่ขยายตัวแต่เต็มไปด้วยผู้จัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นค่อความวุ่นวาย ความเละเทะของทุกหน่วยงาน

Part.4.ซ่อม-เสริม-สร้าง กับหน่วยงาน/องค์ที่อยู่ในสภาวะวิกฤติ

ถ้าธุรกิจหรือองค์กรอยู่ในสภาวะวิกฤติ ทุกนาทีมีค่า ยิ่งช้ายิ่งปล่อยไว้จะวิกฤติจนล่มสลายในเร็ววัน!

เรื่องเร่งด่วนคือ “ซ่อม!” เช่น หยุดเลือดที่ไหลในกรณีที่ธุรกิจมีรายจ่ายมากแต่รายได้น้อย ต้องหยุดเลือดโดยเจรจากับเจ้าหนี้ หรือซัพพลายเออร์ เพื่อขอปรับเวลาในการชำระให้ช้าลง เพราะเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่เลือด (เงินสด) จะไหลออกจนหมดตัว!

ซ่อม ตรงส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในองค์กรที่สามารถตัดหรือลดได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพสินค้า บริการ และขวัญกำลังใจของคนในองค์กร

เรื่องเร่งด่วนต่อเนื่องคือ เสริม เช่น เสริมทักษะคนในองค์กรอย่างเร่งด่วนให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้า ที่สร้างยอดขาย เพราะถ้าไม่เสริมไม่เพิ่มทักษะตรงส่วนนี้ รายได้ก็จะไม่มีทางเข้ามาเพิ่มขึ้น จะเสริมด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ อย่าประหยัดตรงส่วนนี้เพราะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ เป็นสิ่งจำเป็นก็ต้องทำ

เมื่อสถานการณ์ขององค์กรเริ่มกระเตื้องขึ้น มีเวลาหายใจหายคอมากขึ้น ก็ต้อง “สร้าง” เช่น สร้างบิสนิเนส โมเดลใหม่ๆเพื่อให้สร้างรายได้ในระยะสั้นไปจนถึงระยะยาว โดยไม่จำเป็นต้องทิ้งธุรกิจเดิม ก็จะเท่ากับเพิ่มให้ธุรกิจมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มขึ้น

สร้างทีมงานในส่วนผู้จัดการและระดับปฏิบัติการ ให้มีทักษะเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจเดิมให้แข็งแกร่ง หรือสร้างเพื่อรองรับ บิสสิเนส โมเดลใหม่ๆ

Part.5.“ซ่อม-เสริม-สร้าง” จำเป็นหรือไม่?

เป็นคำถามที่ท่านควรนำไปคิดต่อ...และคำตอบจะปรากฏให้ท่านเห็นเองในเวลาไม่นานถ้าหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน ไม่ซ่อม ไม่เสริม ไม่สร้างอะไรเลยในสภาวะปัจจุบัน...

จุดที่ท่านไม่ “ซ่อม” ในวันนี้ จะส่งผลร้ายแรง หรือก่อให้เกิดผลเสียอะไรบ้างในอนาคตอันใกล้!? 

จุดที่ท่านไม่ “เสริม” ในวันนี้ จะส่งผลร้ายแรงอะไรบ้างในเร็ววัน!?

และ จุดที่ท่านไม่ “สร้าง” ในวันนี้ จะทำให้ท่านสูญเสียโอกาส หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างที่คาดไม่ถึงจากคู่แข่งหน้าใหม่ คู่แข่งรายใหญ่ที่มาจากจีน ที่กำลังทยอยเข้าโจมตี ยึดกุม มาครอบครองหลายธุรกิจในปัจจุบัน!?

เพราะฉะนั้น... อะไรบ้างที่ควร “ซ่อม-เสริม-สร้าง”คงมีคำตอบอยู่ในใจของทุกท่านแล้ว!