ถ้าหา “จุดเปลี่ยน” ไม่ได้ ก็ไม่มีทางที่อะไรจะดีขึ้นได้!?

ถ้าหา “จุดเปลี่ยน” ไม่ได้ ก็ไม่มีทางที่อะไรจะดีขึ้นได้!?

ในมุมของลูกค้ายุคปัจจุบัน ว่า Pain Point มีอะไรบ้าง? อะไรที่จะช่วยตอบสนองทั้ง ความจำเป็น ช่วยแก้ปัญหา ไปจนถึงตอบสนองความอยากของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ แล้วใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการหาและสร้างจุดเปลี่ยน

Part.1.ธุรกิจของท่าน จำเป็นต้องหาจุดเปลี่ยนหรือไม่?

ธุรกิจใด ที่อยู่ในสถานะที่น่าพึงพอใจในปัจจุบัน ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนหาจุดเปลี่ยนอะไร ยกเว้นต้องการต่อยอด ต้องการโตแบบก้าวกระโดด หรือขยับขยายทั้งเชิงลึกและเชิงรุกให้มากกว่าเดิม

ส่วนธุรกิจที่อยู่ในสถานะทรงๆ หรือใกล้จะทรุด... เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องหา “จุดเปลี่ยน!”

Part.2.จุดเปลี่ยน... มีอะไรบ้าง!?

จุดเปลี่ยน มีหลายอย่าง ทั้งจุดเปลี่ยนแบบจับต้องได้ชัดเจน และ จุดเปลี่ยนแบบจับต้องไม่ได้

เรามาเริ่มกันที่ จุดเปลี่ยนแบบจับต้องไม่ได้ กันก่อน เพราะเป็นเรื่องสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของจุดเปลี่ยน!

Part.3.จุดเปลี่ยนแบบ จับต้องไม่ได้...

ที่เป็นจุดเริ่มต้นคือ Mind Set หรือ กรอบความคิด ของทุกคน ตั้งแต่ผู้นำสูงสุด ลงมาจนถึงทีมงานทุกระดับทุกคน ถ้าผู้นำสูงสุด ไม่มีกรอบความคิดที่จะหาและสร้างจุดเปลี่ยน ทุกอย่างก็จบโดยไม่มีโอกาสได้เริ่ม

ถึงแม้ผู้นำสูงสุด จะมีกรอบความคิด ที่จะหาจุดเปลี่ยน แต่ถ้าไม่สามารถ ถ่ายทอด สื่อสารให้ทีมงานทุกระดับทุกคน เข้าใจ ความจำเป็นที่ต้องมีต้องสร้างจุดเปลี่ยน จุดเปลี่ยนที่ผู้นำสูงสุดคิด ก็จะกลายเป็นจุดจบ เพราะไม่สามารถถ่ายทอดและให้ทุกคนหรือขุนพลหลักๆในองค์กรมาร่วมกันสร้างจุดเปลี่ยนได้!

Part.4.เปลี่ยน จุดเปลี่ยนที่จับต้องไม่ได้ ให้ทุกคนรับรู้ เข้าใจ ร่วมใจ

พูดง่าย ทำไม่ง่าย แต่ไม่ถึงกับทำไม่ได้ถ้าจะทำ! วิธีการก็คือ สื่อสารกับคีย์แมนระดับขุนพลวงในก่อน

แล้วค่อยสื่อสารให้ทุกคนรับรู้ ให้ทุกคนเข้าใจว่า ถ้าไม่สามารถร่วมกันหาจุดเปลี่ยนได้ ก็อาจจะไม่มีอนาคต

สำหรับทุกคน! 

ต้องกล้าพูด กล้าบอกสถานภาพที่แท้จริงของบริษัทให้ทุกคนรับรู้ ส่วนใครที่รู้แล้ว ตกใจ

ถอดใจแล้วขอชิ่ง ชิงลาออกไป ก็ไม่ต้องไปรั้งไว้ ให้เหลือแต่คนที่พร้อมจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยกัน)

ผู้นำต้องไม่หน้าบาง รักศักดิ์ศรี ในสถานการณ์แบบนี้ ดีกว่าให้ทีมงานมารู้เองว่าบริษัทอยู่ในสถานะที่ย่ำแย่

ไม่มีอะไรต้องน่าอาย ถ้าจะสื่อสารให้ทุกคนร่วมกันสู้ แต่เป็นเรื่องน่าอายถ้าไม่กล้าที่จะบอกความจริง!

Part.5.เปลี่ยน จุดเปลี่ยนที่จับต้องไม่ได้ ไปสู่ จุดเปลี่ยนที่จับต้องได้!

เมื่อสามารถสื่อสาร ให้คนทุกคนที่เหลือ รับรู้เข้าใจ ร่วมแรงร่วมใจสู้ไปด้วยกันได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะ หาหรือสร้างจุดเปลี่ยนที่จับต้องได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไกลตัวเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยซ้ำ เพียงแค่เปลี่ยนมุมมองใหม่กับเรื่องเดิม ก็จะสามารถเพิ่มหรือสร้างจุดเปลี่ยนขึ้นมาได้

Part.6.จุดเปลี่ยนในเรื่อง “สินค้า-บริการ”ที่ท่านมีในปัจจุบัน

สินค้าหรือบริการที่เคยสร้างรายได้สร้างผลกำไรให้ธุรกิจของท่านได้เป็นกอบ เป็นกำในอดีต แต่ในปัจจุบัน

สินค้าหรือบริการนั้น อาจไม่สร้างรายได้แล้ว หรือสร้างรายได้เพียงน้อยนิด ไม่คุ้มที่จะดันทุรังฝืนทำต่อ

เพราะยุคสมัย สภาพแวดล้อมเปลี่ยน เทคโนโลยี่เปลี่ยน ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยน สินค้าหรือบริการของท่านอาจไม่ตอบสนองกับลูกค้าในยุคปัจจุบันแล้ว

จุดเปลี่ยนในเรื่องสินค้า และ บริการ ก็คือ ถ้าจำเป็นต้องเลิกก็ต้องเลิกอย่าฝืน! ดีกว่าผลิตหรือทำไปแต่ไม่คุ้ม ให้รีบหาหรือสร้างสินค้า บริการใหม่ๆ ถ้าหาเองไม่ทันหรือขาดเรื่องกำลังเงิน ก็หา พันธมิตร ที่มีสินค้าหรือบริการ ที่สามารถมาตอบสนองกับลูกค้าในยุคปัจจุบัน

เพราะธุรกิจของท่านย่อมมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่สรรหา สินค้า/บริการใหม่ๆ จะคิดค้นขึ้นมาเองหรือหาพันธมิตรที่มีสินค้า/บริการ อยู่แล้วมาร่วมกัน หรือร่วมคิดค้นกับพันธมิตรใหม่ๆไปด้วยกันก็ได้

Part.7.จุดเปลี่ยนในเรื่อง “กลุ่มลูกค้า” และ“ช่องทางการติดต่อ”

ถ้าท่านมั่นใจว่า สินค้า/บริการของธุรกิจท่าน ยังเหมาะสมสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน แต่กลุ่มลูกค้าเดิมอาจซื้อน้อยลง ท่านก็ต้องสร้างหรือหากลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเพิ่มช่องทางการติดต่อใหม่ๆ เช่นผสมผสานจากเดิมเน้น Offline เป็นหลัก ก็เพิ่มช่องทาง Online ให้มากขึ้น หรือ ผสมผสานช่องทางการติดต่อการขาย ระหว่าง Offline กับ Online ให้สอดคล้องส่งเสริมกัน ไปในทิศทางเดียวกันก็ได้

Part.8.จุดเปลี่ยน... ที่ไม่มีที่สิ้นสุด 

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนในเรื่องการหาจุดเปลี่ยน เรื่อง สินค้า/บริการ ในเรื่องลูกค้าและช่องทางการติดต่อ เท่านั้น

ถ้าจะคิดและหาหรือสร้างจุดเปลี่ยน ท่านสามารถ คิดและหาได้อย่างไม่มีสิ้นสุด หรือจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละจุด ก็สามารถทำได้

จุดสำคัญที่จะสามารถช่วยให้ท่านค้นหาจุดเปลี่ยนในธุรกิจของท่าน คือ ท่านต้องไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต เพราะในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้ว

นอกจากจะต้องไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตแล้ว ท่านต้องหลุดจากกรอบความคิดเดิมๆให้ได้ วิธีการก็คือ คิดและมองในมุมของลูกค้ายุคปัจจุบัน ว่า Pain Point มีอะไรบ้าง? อะไรที่จะช่วยตอบสนองทั้ง ความจำเป็น ช่วยแก้ปัญหา ไปจนถึงตอบสนองความอยากของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ แล้วใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการหาและสร้างจุดเปลี่ยน ที่ท่านจะได้ สินค้า/บริการใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆที่จะ ติดต่อและตอบสนองลูกค้ากลุ่มต่างๆของธุรกิจท่านได้

ธุรกิจ ที่อยู่ในสถานะย่ำแย่ ถ้าไม่รีบหาไม่รีบสร้าง จุดเปลี่ยน ก็อาจจะถึงจุดจบได้ครับ.